บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิด-19

09 ธ.ค. 2563 เวลา 11:44 น.

บทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิด-19 เทียบไทยกับต่างประเทศ

บทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เทียบไทยกับต่างประเทศ

บทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิด-19 เทียบไทยกับต่างประเทศ

ไต้หวัน ปรับ 1,000,000 บาท

รัสเซีย คุก 7 ปี ปรับ 820,000 บาท

ไทย คุก 2 ปี ปรับ 500,000 บาท

อังกฤษ ปรับ 400,000 บาท

สิงคโปร์ คุก 6 เดือน ปรับ 200,000 บาท

ออสเตรเลีย ปรับ 110,000 บาท

อิตาลี คุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท

เมียนมา คุก 3 เดือน ปรับ 34,000 บาท

กัมพูชา ปรับ 7500 บาท

เกาหลีเหนือ ประหารชีวิต