ระยะปลอดภัย 14 วัน ผู้ติดเชื้อโควิด 7 จังหวัดเคสท่าขี้เหล็ก

12 ธ.ค. 2563 เวลา 5:12 น.

ระยะปลอดภัย 14 วัน ผู้ติดเชื้อโควิด 7 จังหวัดเคสท่าขี้เหล็ก

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ระบุว่า เคสที่มาจาก จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ต่างจากเคสสนามมวย เพราะระยะวันเวลาผู้ที่เดินทางเข้ามาไม่แน่นอน เบื้องต้น คาดการณ์ไว้ว่า วันที่ 19-20 ธันวาคม จะครบรอบ 14 วัน จากการเฝ้าระวังในกลุ่มแรกที่ลักลอบเข้ามา ดังนั้นขอความร่วมมือ ย้ำว่าไม่ต้องการให้มากักตัวเพื่อให้รับโทษ แต่ต้องการให้เข้ามาดูแล ซึ่งก็มีคนที่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความร่วมมือ ใครก็ตามที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมาจากประเทศเมียนมาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยเร็วเพื่อควบคุมโรคได้ทัน 

 

 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงปลาย พ.ย.- ธ.ค. 2563 มีเหตุการณ์ผู้ติดโควิด-19 ใน 7 จังหวัด โดยแต่ละจังหวัดจะครบระยะ 14 วันของการกักตัวผู้สัมผัส

1.จ.เชียงราย พบติดโควิด-19 นอกสถานที่กักกัน 17 คน ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. จนกระทั่งคนล่าสุด นับแล้วจะครบระยะ 14 วัน ประมาณวันที่ 19-20 ธ.ค.

2.จ.เชียงใหม่ 5 คน  เดินทางเข้าช่องทางธรรมชาติ ครบ 14 วัน 19 ธ.ค.

3.กรุงเทพฯ 9  คน โดย 3 คน เดินทางเข้าช่องทางธรรมชาติ ครบ 14 วัน 20 ธ.ค. และ 6 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ใน ASQ นับจากรายสุดท้ายครบ 14 วัน 24 ธ.ค.

4.จ.พะเยา 1 คน เดินทางเข้าช่องทางธรรมชาติ ครบ14 วัน 15 ธ.ค.

5.จ.พิจิตร 1 คน เดินทางเข้าช่องทางธรรมชาติ ครบ14 วัน 15 ธ.ค.

6.จ.ราชบุรี 1 คน เดินทางเข้าช่องทางธรรมชาติ ครบ14 วัน 16 ธ.ค.

7.จ.สิงห์บุรี 1 คนสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในกลุ่มที่ จ.เชียงราย ครบ 14 วัน 18 ธ.ค.

8.อ.แม่สอด จ.ตาก 2 คน เดินทางเข้าช่องทางธรรมชาติ รายล่าสุดครบ 14 วัน 19 ธ.ค.

ระยะปลอดภัย 14 วัน ผู้ติดเชื้อโควิด 7 จังหวัดเคสท่าขี้เหล็ก