ยอดจองวัคซีน โควิด-19 ของประเทศต่างๆ ! ไทยสั่งจองเท่าไหร่ ?

20 ธ.ค. 2563 เวลา 8:36 น.

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ได้เผยแพร่ข้อมูล การสั่งจองวัคซีนต้านโควิด-19 ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ได้เผยแพร่ข้อมูล การสั่งจองวัคซีนต้านโควิด-19 ของประเทศต่างๆ โดยสหรัฐฯ ที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลก ได้มีการจองวัคซีน 1,010 ล้านโดส อินเดียตามมาเป็นอันดับ 2 มียอดสั่งจอง 500 ล้านโดส และสหราชอาณาจักร มียอดสั่งจอง 355 ล้านโดส ส่วนไทย มียอดสั่งจองอยู่ที่ 26 ล้านโดส

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ได้เผยแพร่ข้อมูล การสั่งจองวัคซีนต้านโควิด-19 ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก