โควิด-19 Top3 ติดเชื้อมากสุด VS Top3 ฉีดวัคซีนมากที่สุด

18 มี.ค. 2564 เวลา 7:40 น.

ตรวจอันดับการติดเชื้อโควิด-19 ระหว่าง 3 ประเทศที่ติดเชื้อมากที่สุดในโลก กับ 3 ประเทศที่ฉีดวัคซีนมากที่สุดในโลกแตกต่างกันขนาดไหน

Infographic of COVID-19

ประเทศที่ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในโลก 3 ลำดับแรก ได้แก่
1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อกว่า 30,192,224 ราย ฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 21.3% หรือราว 70 ล้านราย จากประชากร 332 ล้านคน แบ่งเป็นฉีดครบสองโดส 11.5% และฉีดเพียงโดสเดียวอีก 9.8%
2. บราซิล ติดเชื้อกว่า 11,609,601 ราย ฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 4.2% หรือราว 8.9 ล้านราย จากประชากร 213 ล้านคน แบ่งเป็นฉีดครบสองโดส 1.4% และฉีดเพียงโดสเดียวอีก 2.8%
3. อินเดีย ติดเชื้อกว่า 11,438,464 ราย ฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 2.5% หรือราว 34 ล้านราย จากประชากร 1,389 ล้านคน แบ่งเป็นฉีดครบสองโดสน้อยกว่า 1% และฉีดเพียงโดสเดียวอีก 1.5%

ประเทศที่ฉีดวัคซีนต้านเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในโลก 3 ลำดับแรก ได้แก่
1. ยิบรอลตาร์ ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 91% หรือราว 3 หมื่นคน จากประชากร 33,684 คน แบ่งเป็นฉีดครบสองโดส 52.2% และฉีดเพียงโดสเดียวอีก 38.8% ในขณะที่ยอดติดเชื้อทั้งหมดอยู่ที่ 4,270 ราย อยู่ลำดับที่ 162 ของโลก
2. อิสราเอล ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 60.1% หรือราว 5 ล้านคน จากประชากร 9,197,590 คน แบ่งเป็นฉีดครบสองโดส 49.6% และฉีดเพียงโดสเดียวอีก 10.5% ในขณะที่ยอดติดเชื้อทั้งหมดอยู่ที่ 824,178 ราย อยู่ลำดับที่ 25 ของโลก
3. เซเซลส์ ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 62.1% หรือราว 6.1 หมื่นคน จากประชากร 98,779 คน แบ่งเป็นฉีดครบสองโดส 34.6% และฉีดเพียงโดสเดียวอีก 27.5% ในขณะที่ยอดติดเชื้อทั้งหมดอยู่ที่ 3,486 ราย อยู่ลำดับที่ 169 ของโลก

ในขณะที่ไทยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 27,494 ราย รักษาหายแล้วกว่า 26,377 ราย เหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 1,028 ราย ยอดเสียชีวิต 89 ราย ประเทศไทยฉีดวัคซีนต้านเชื้อโควิด-19 ของ ซิโนแวค ไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ฉีดแล้วน้อยกว่า 1% ของประชากร 69,924,310 คน หรือน้อยกว่า 7 แสนคน