Spring News

สิงคโปร์ฉีดวัคซีนโควิด 19 เกือบ 1 ใน 5 ของประเทศ อันดับ 1 อาเซียน

23 เม.ย. 2564 เวลา 13:26 น. 8

ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มประเทศอาเซียน อันดับ 1 สิงคโปร์ อันดับ 2 กัมพูชา และอันดับ 3 อินโดนีเซีย

อัปเดตการฉีดวัคซีนในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งประเทศที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชากรครอบคลุมเป็นอันดับ 1 ยังคงเป็นประเทศสิงคโปร์ ฉีดให้กับประชากรแล้ว 19.5 %  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,213,888  โดส โดยเริ่มฉีดเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา

วัคซีนโควิด 19

อันดับ 2 ได้แก่  กัมพูชา ฉีดให้กับประชากรแล้ว 5.2 %  จำนวน 1,775,364 โดส และอันดับ 3 อินโดนีเซีย ฉีดให้กับประชากรแล้ว  3.3 % เป็นจำนวน 17,920,908 โดส

ส่วน ไทย ฉีดให้กับประชากรแล้ว  0.7 % เป็นจำนวน 864,840 โดส

อาเซียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด