svasdssvasds

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 38 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 469,052 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 38 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 469,052 โดส

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 38 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 24,788,899 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 652,340 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริง 469,052 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 21 ก.ย. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 469,052 โดส

  • เข็มหนึ่ง 198,505 โดส
  • เข็มสอง 270,056 โดส
  • เข็มสาม 491 โดส

ฉีดวัคซีนรายวัน

เหลือที่ต้องฉีดอีก 24,788,899 โดส ภายใน 38 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 652,340 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 469,052 โดส

related