Spring News

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 32 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 175,926 โดส

27 ก.ย. 2564 เวลา 9:02 น. 57

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 32 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 19,433,349 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 607,293 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริง 175,926 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 27 ก.ย. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 175,926 โดส

เข็มหนึ่ง 62,276 โดส

เข็มสอง 97,061 โดส

เข็มสาม 16,586 โดส

เข็มสี่ 3 โดส

ฉีดวัคซีน

เหลือที่ต้องฉีดอีก 19,433,349 โดส ภายใน 32 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 607,293 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 175,926 โดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ