Spring News

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเปราะบาง ชาติพันธุ์ลัวะ .

27 ก.ย. 2564 เวลา 2:44 น. 58

ศูนย์ประสานงานสมาคมลัวะแห่งประเทศไทย เขตทวีวัฒนา ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ให้กับกลุ่มคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ชาติพันธุ์ลัวะ ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ จำนวน 201 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเปราะบาง ชาติพันธุ์ลัวะ   . ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเปราะบาง ชาติพันธุ์ลัวะ   . ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเปราะบาง ชาติพันธุ์ลัวะ   .

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเปราะบาง ชาติพันธุ์ลัวะ   . ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเปราะบาง ชาติพันธุ์ลัวะ   . ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเปราะบาง ชาติพันธุ์ลัวะ   .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ