svasdssvasds

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 31 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 734,597 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 31 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 734,597 โดส

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 31 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 18,601,527 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 600,049 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริง 734,597 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 28 ก.ย. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 734,597 โดส

เข็มหนึ่ง 218,818 โดส

เข็มสอง 484,278 โดส

เข็มสาม 31,485 โดส

เข็มสี่ 16 โดส

อินโฟอัพเดทฉีดวัคซีนโควิด-19 รายวัน

เหลือที่ต้องฉีดอีก 18,601,527 โดส ภายใน 31 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 600,049 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 734,597 โดส

related