svasdssvasds

นนทบุรี เปิดวอล์คอิน ฉีดซิโนฟาร์ม 2 จุด สมุทรสาครให้ลงทะเบียนรอบด่วนที่สุด

นนทบุรี เปิดวอล์คอิน ฉีดซิโนฟาร์ม 2 จุด สมุทรสาครให้ลงทะเบียนรอบด่วนที่สุด

นนทบุรี เปิดให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่พักอาศัยและทำงานในจังหวัดนนทบุรี วอล์คอิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี 2 จุด ด้านสมุทรสาคร ให้ลงทะเบียนผ่านระบบ www.สาครรวมใจ.com จองฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบด่วนที่สุด หลังมีคนสละสิทธิ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประกาศว่า ในวันที่ 29 กันยายน 2564 จะเปิดให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยและทำงานในจังหวัดนนทบุรีสามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี (รอบ 2) จำนวน 1,500 คน  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต โดยจะเริ่มแจกบัตรคิวเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานจอดรถ ชั้น 2 โซนสีเขียว (ประตู 2C)

ทั้งนี้จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
เอกสารที่ใช้ (กรณีมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี)
1.บัตรประชาชน

เอกสารที่ใช้ (กรณีไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี)
1.บัตรประชาชน
2.หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน และเจ้าบ้านเซ็นรับรอง (ดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯคลิกที่นี่)

นนทบุรี เปิดวอล์คอิน ฉีดซิโนฟาร์ม 2 จุด สมุทรสาครให้ลงทะเบียนรอบด่วนที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

อีกจุดที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรีแบบวอล์ค อิน walk-in คือเทศบาลนครปากเกร็ด โดยเปิดให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา และเปิดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (รับวันละ 500 คน) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปรับคิวในเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (จ่ายคิวสำหรับผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน 

สำหรับรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มและเงื่อนไขต่างๆมีดังนี้
1. ผู้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
2. ผู้ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)
3. ผู้พักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล)
4. ต่างด้าวที่ประกอบอาชีพในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)

-เขตเทศบาลนครปากเกร็ด มี 5 ตำบล คือ ต.ปากเกร็ด, ต.บางพูด, ต.บ้านใหม่, ต.คลองเกลือ, ต.บางตลาดอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

-บริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานที่จะนำพนักงานเข้าฉีดมากกว่า 10 คนขึ้นไป โปรดติดต่อเทศบาลนครปากเกร็ด ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน โทร. 08 27028650 ในวันและเวลาราชการ

นนทบุรี เปิดวอล์คอิน ฉีดซิโนฟาร์ม 2 จุด สมุทรสาครให้ลงทะเบียนรอบด่วนที่สุด

ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศเปิดลงทะเบียนวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม "รอบด่วนที่สุด" เนื่องจากมีคนสละสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ สาครรวมใจ เท่านั้น (www.สาครรวมใจ.com) 

เงื่อนไขผู้ลงทะเบียน

-มีสัญชาติไทย

-อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

-ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดมาก่อน

-ไม่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อน

-อยู่อาศัย หรือ ทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ วันฉีดวัคซีนโควิด

-แลนด์มาร์ค วันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค. 64

-เซ็นทรัล มหาชัย วันที่ 4-5 ต.ค.64

กรณีผู้ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้นำสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งไปยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่นัดฉีดวัคซีน ดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือ ใบรับรองการเป็นพนักงาน ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร

2.หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีผู้ใหญ่บ้าน /กำนัน/ข้าราชการ/ส.ท./ส.อบต./ส.อบจ./เจ้าบ้าน คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรอง (ตามภาพตัวอย่างในโพสต์)

3.สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบทะเบียนการค้าในจังหวัดสมุทรสาคร (กรณีเป็นเจ้าของกิจการเอง)

4.สำเนาใบเสร็จค่าเช่าบ้าน/หอพัก/ห้องเช่า (รายเดือน/รายปี)

5.ใบเสร็จค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าอินเตอร์เน็ตบ้าน

*ข้อควรระวัง

-ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติมได้และมีผลต่อการรับสิทธิ์

-บันทึก/ถ่ายภาพหน้าจอแสดงคิวไว้เป็นหลักฐาน

นนทบุรี เปิดวอล์คอิน ฉีดซิโนฟาร์ม 2 จุด สมุทรสาครให้ลงทะเบียนรอบด่วนที่สุด

นนทบุรี เปิดวอล์คอิน ฉีดซิโนฟาร์ม 2 จุด สมุทรสาครให้ลงทะเบียนรอบด่วนที่สุด

นนทบุรี เปิดวอล์คอิน ฉีดซิโนฟาร์ม 2 จุด สมุทรสาครให้ลงทะเบียนรอบด่วนที่สุด

นนทบุรี เปิดวอล์คอิน ฉีดซิโนฟาร์ม 2 จุด สมุทรสาครให้ลงทะเบียนรอบด่วนที่สุด

related