svasdssvasds

“แบตเตอรี่ทราย” ทรัพยากรธรรมชาติกู้โลก ราคาถูก เก็บพลังงานได้นานหลายเดือน

“แบตเตอรี่ทราย” ทรัพยากรธรรมชาติกู้โลก ราคาถูก เก็บพลังงานได้นานหลายเดือน

ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Change นักวิจัยชาวฟินแลนด์ได้คิดค้น “แบตเตอรี่ทราย” ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาพลังงานของโลกได้ด้วยการกักเก็บพลังงานสีเขียวไว้ให้ได้เป็นเวลานานขึ้นด้วยทราย

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในการผลิตพลังงานหมุนเวียนใหม่ ทำให้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และกังหันลมเป็นที่นิยมในการสร้างพลังงานทดแทน

แต่คำถามคือ หากไม่มีลมและไม่มีแสงอาทิตย์ ก็จะไม่สามารถผลิตพลังงานได้ ดังนั้นจึงต้องมีตัวช่วยอื่นเพื่อให้การสร้างและกักเก็บพลังงานเหล่านี้ทำได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น คำตอบก็คือ “แบตเตอรี่ทราย” จะสามารถกักเก็บพลังงานที่ถูกผลิตไว้ได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากปัจจุบันแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ผลิตขึ้นจากลิเธียม มีราคาแพงและมีความจุที่จำกัดและไม่สามารกักเก็บไว้เกินได้จากที่ระบุตามมาตรฐาน ทีมวิศวกรชาวฟินแลนด์ได้คิดค้นแบตเตอรี่ทรายขึ้นมาที่พวกเขาเชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาการจัดเก็บพลังงานด้วยต้นทุนที่ต่ำและคุ้มค่า

การจัดเก็บพลังงานสีเขียวในระยะยาวก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเช่นกัน กระบวนการส่วนใหญ่ที่ใช้พลังงานในอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ หรือยา มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสิ้นเปลืองทรัพยากร

นักวิจัยชาวฟินแลนด์ได้พูดถึง ‘แบตเตอรี่ทราย’ ที่สามารถชาร์จกักเก็บพลังงานด้วยแสงอาทิตย์และลมด้วยและด้วยทรายที่มีต้นทุนต่ำทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก และที่สำคัญทรายกักเก็บความร้อนได้สูงถึง 500 องศาเซลเซียสเป็นเวลาหลายเดือน ดังนั้น ทรายจะสามารถเก็บพลังงานไว้ได้อย่างน่าสนใจ

ฟินแลนด์ได้รับก๊าซส่วนใหญ่จากรัสเซีย ดังนั้นสงครามในยูเครนจึงส่งผลกระทบกับฟินแลนด์ จึงต้องเร่งพัฒนาเรื่องพลังงานสีเขียวอย่างเร่งด่วน

“แบตเตอรี่ทราย” ทรัพยากรธรรมชาติกู้โลก ราคาถูก เก็บพลังงานได้นานหลายเดือน

โรงงานไฟฟ้าพลังงานจากทรายได้ผลิตด้วยวิธีง่ายๆ ทรายธรรมดาราว 100 ตัน และอยู่ในโกดังสีเทาทั่วไป แต่เป็นวิธีที่เรียบง่ายและคุ้มค่าในการจัดเก็บพลังงานสีเขียวไว้ใช้ที่สุดในขณะนี้

“แบตเตอรี่ทราย” ทรัพยากรธรรมชาติกู้โลก ราคาถูก เก็บพลังงานได้นานหลายเดือน

เชื่อว่าทั่วโลกกำลังพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาทดแทนพลังงานหลักและการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ทำลายสิ่งแวดล้อมของโลก และนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีในการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อช่วยให้การกักเก็บพลังงานสีเขียวนั้นเป็นไปได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

related