svasdssvasds

รถไฟขบวนแรกของโลก ที่ใช้พลังงานจาก “แรงโน้มถ่วง” ทดแทนลดมลพิษ

รถไฟขบวนแรกของโลก ที่ใช้พลังงานจาก “แรงโน้มถ่วง” ทดแทนลดมลพิษ

ปัจจุบันทั่วโลกได้หันมาใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้น และไม่ใช่แค่ระบบขนส่งบนท้องถนน แม้แต่ธุรกิจรถไฟก็ได้มีนวัตกรรมปรับให้เขากับกระแสรักษ์โลก โดยครั้งนี้ Infinity Train โดยบริษัทสัญชาติออสเตรเลียและอังกฤษ ที่ต้องการทำธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Infinity Train ได้เป็นรถไฟขบวนแรกของโลกที่ใช้พลังงานจาก “แรงโน้มถ่วง” ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม โดยที่น่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องชาร์จเพิ่มในขากลับ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานไปได้มาก และลดมลพิษได้มากพอสมควร

รถไฟคันนี้ออกแบบมาเพื่อขนส่งและเคลื่อนย้ายแร่เหล็กจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทต้องการลดคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2030 ซึ่งอีก 10 ปีข้างหน้านี้เอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

บริษัทนี้ยังได้ช่วยย้ำเตือนว่าพลังงานทางเลือกไม่จำเป็นต้องมาจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเท่านั้น แต่พลังงานทดแทนอื่นๆอย่าง แรงโน้มถ่วงก็สามารถทำให้รถไฟมีประสิทธิภาพได้มาก และยังใช้ต้นทุนต่ำ และเป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อม

หลักการในการชาร์จแบตเตอรี่ของรถไฟอินฟินิตี้ใช้พลังงานจากทางลาดลงเขาและส่วนการเบรกเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่บรรทุกแร่เหล็ก สำหรับขากลับ หลังจากลำเลียงแร่เหล็กไปส่งยังจุดหมายปลายทางแล้วเสร็จแล้ว เมื่อขบวนรถไฟว่างเปล่าก็จะสามารถมุ่งหน้ากลับไปที่เหมืองด้วยค่าใช้จ่ายเดิมโดยไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันหรือแวะชาร์จ

ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจสำหรับการขนส่งและคมนาคมที่ได้เลือกใช้แรงโน้มถ่วงมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนที่ไร้มลพิษและยังประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายอีกด้วย

related