svasdssvasds

ฝุ่น PM2.5 ปี 66 พุ่งสูงจากสภาพอากาศหนาวเย็น แห้งแล้ง ลานีญาจะเริ่มน้อยลง

ฝุ่น PM2.5 ปี 66 พุ่งสูงจากสภาพอากาศหนาวเย็น แห้งแล้ง ลานีญาจะเริ่มน้อยลง

คาดการณ์แนวโน้มฝุ่นละอองปี 2566 ฝุ่นพิษ ฝุ่น PM2.5 สถานการณ์มีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศตั้งแต่ พ.ย. จนถึงปลายเดือน ก.พ. 2566 จะมีสภาพเพดานการลอยตัวอากาศต่ำ สภาวะอากาศที่นิ่ง สอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ว่าจะมีอากาศหนาวเย็น ปริมาณฝนน้อย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงความคิดเห็นว่า การคาดการณ์แนวโน้มฝุ่นละอองปี 2566 สถานการณ์อาจมีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จะมีสภาพเพดานการลอยตัวอากาศต่ำ สภาวะอากาศที่นิ่ง ลมสงบ สอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ว่าจะมีอากาศหนาวเย็น ปริมาณฝนน้อย 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการคาดการณ์ของศูนย์พยากรณ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าปรากฎการณ์ “ลานีญา” จะเริ่มน้อยลง หรือมีสภาวะแห้งแล้งมากขึ้น 

ฝุ่นพิษปี 66 พุ่งสูงจากสภาพอากาศหนาวเย็น แห้งแล้ง ลานีญาจะเริ่มน้อยลง
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หากใครที่สงสัยว่า ลานีญา คืออะไร ? 

ลานีญา คือ ปรากฏการณ์ ที่ เกิดจากกระแสลมพัดจากด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกมายังด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกตามเดิม แต่กระแสลมมีความรุนแรงมากกว่าปกติ ทำให้กระแสน้ำอุ่นไหลมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงไทยด้วย และออสเตรเลียมีระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและฝนตกหนักมากกว่าปกติ ในทางตรงข้ามก็เกิดภาวะความแห้งแล้งตามแนวชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้  ซึ่งจากการคาดการณ์ จะเริ่มมีน้อยลง 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ลานีญา รอบปัจจุบันนั้น เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก.ย.  2020 และมีความเป็นไปได้ 55-70% ที่จะดำเนินต่อไปจนถึง ก.พ. 2023 หรือยาวนานยิ่งกว่านั้น โดย การเกิดลานีญาถึง 3 ปีซ้อน ที่เป็นอยู่ตอนนี้ จัดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาพบได้ยากมาก โดยเคยมีการบันทึกไว้เพียง 2 ครั้งในประวัติศาสตร์ ระหว่างช่วงปี 1973-1976 และ 1998-2001

ฝุ่นพิษปี 66 พุ่งสูงจากสภาพอากาศหนาวเย็น แห้งแล้ง ลานีญาจะเริ่มน้อยลง

ทั้งนี้  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แหล่งกำเนิดของ ฝุ่น PM2.5 ยังคงมีปริมาณเท่าเดิมต่อเนื่องทุกปี แต่เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้จะมีความกดอากาศ อากาศนิ่ง ลมสงบ ทำให้ปริมาณฝุ่นไม่สามารถระบายออกได้เกิดการสะสมของฝุ่นแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองหลักเกิดจากการจราจรและรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เช่น รถกระบะ รวมไปถึงรถบรรทุก

สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ การประเมินจำนวนจุดความร้อนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนจุดความร้อนลดลงไปกว่า 80% ส่งผลให้ปริมาณเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่ในพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น จึงขอให้เร่งจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเผา เร่งดำเนินโครงการชิงเก็บ ลดเผา เปลี่ยนเชื้อเพลิงเหล่านั้นให้มาเป็นเชื้อเพลิง RDF หรือเพิ่มมูลค่า ซึ่งจะช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงและการเกิดไฟป่า 

ทั้งนี้ หากอยากตรวจสอบปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ทั่วประเทศ ประชาชนสามารถเข้าไปเช็กข้อมูล และตรวจสอบ ได้ที่แอปพลิเคชั่น air4thai  โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นว่า air4thai  เป็นแอปพลิเคชั่นที่น่าเชื่อถือที่สุด ไม่อยากให้ดูข้อมูลจากแอปพลิเคชั่นอื่นเพราะอาจทำให้ได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้" 

related