svasdssvasds

เปิดจุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายใช้แล้ว หน้าเซเว่น เพื่อรีไซเคิลต่อ ลดขยะ

เปิดจุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายใช้แล้ว หน้าเซเว่น เพื่อรีไซเคิลต่อ ลดขยะ

พานาโซนิค จับมือ ซีพี ออลล์ เปิด จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายใช้แล้ว (Battery Collection) เพื่อรีไซเคิล และสร้างประโยชน์ ลดขยะ และทำให้ เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม

โปรเจ็คริเริ่มการ รีไซเคิลแบบว้าวๆ ! จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายใช้แล้ว" (Battery Collection) ที่หน้าเซเว่นเปิดแล้ว โดยไอเดียรักษ์โลกนี้ เป็นความร่วมมือของ  พานาโซนิค เอเนอร์จี และ ซีพี ออลล์ ที่จับมือร่วมกันผลักดัน ประเด็นสิ่งแวดล้อม และ keep the World  และหนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy  

โดย การตั้งจุด รับทิ้งถ่านไฟฉายใช้แล้ว ก็เพื่อนำรีไซเคิลต่ออีก  ผ่าน เซเว่น อีเลฟเว่น” ที่เป็นตัวกลางเชื่อมประเด็นรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการร่วมมือครั้งแรกระหว่างผู้ผลิตถ่านไฟฉายและร้านค้าปลีก เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาตระหนักปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการลดปริมาณถ่านไฟฉายใช้แล้ว และบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

เปิด จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว เพื่อรีไซเคิลต่อ  ลดขยะ เศรษฐกิจหมุนเวียน

เปิด จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว เพื่อรีไซเคิลต่อ  ลดขยะ เศรษฐกิจหมุนเวียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายใช้แล้ว เพื่อโลกที่ดีกว่า 

โดย คุณ ทาคุยะ ทานิโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด  ให้ความเห็นว่า  พานาโซนิค เอเนอร์จี เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายถ่านไฟฉายในไทย  เริ่มดำเนินการในไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504  และในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  เพื่อสร้างสรรค์ความสุขให้กับผู้บริโภคและสังคมไทยควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 พานาโซนิค เอเนอร์จี เป็นบริษัทแรกของกลุ่มพานาโซนิคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality 

และนับตั้งแต่ปี 2563 พานาโซนิค เอเนอร์จี ยังร่วมมือกับ ซีพี ออลล์ เพื่อดำเนินการในมิติด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 3 ปีแล้ว , โดยดำเนินการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ถ่านไฟฉายรูปแบบใหม่ ซึ่งช่วยลดการใช้พลาสติกในการผลิต ลดปัญหาขยะและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกได้มากถึง 13.5 ตัน ภายในระยะเวลา 3 ปีที่ร่วมมือกันมา  และ เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อม และเข้าเทรนด์ keep the World รักษ์โลก ต่อไป ,  พานาโซนิค เอเนอร์จี และ ซีพี ออลล์ ได้ตระหนักถึงปัญหาของจำนวนถ่านไฟฉายใช้แล้วจำนวนมากที่มักถูกทิ้งหรือทำลายโดยการฝังกลบ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ในการฝังกลบนอกจากจะไม่เพียงพอแล้ว 

เปิด จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว เพื่อรีไซเคิลต่อ  ลดขยะ เศรษฐกิจหมุนเวียน

เปิด จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว เพื่อรีไซเคิลต่อ  ลดขยะ เศรษฐกิจหมุนเวียน

การทิ้งถ่านไฟฉายโดยการฝังกลบ ยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอีกด้วย ทั้ง 2 บริษัทจึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว (Battery Collection) เพื่อรีไซเคิล ผ่าน เซเว่น อีเลฟเว่น” เพื่อทำให้ผลลัพธ์สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

• รับถ่านไฟฉายใช้แล้วมา รีไซเคิลอย่างถูกวิธี

 โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดสนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งมีเป้าหมายในการรับคืนถ่านไฟฉายใช้แล้วจากผู้บริโภค และนำถ่านไฟฉายใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีทั้งยังนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้มีการนำร่องจัดตั้งจุดบริการบริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 31 แห่ง ในพื้นที่เขตมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ 2 บริษัท เดินหน้าและขับเคลื่อนโครงการนี้ โดยนอกเหนือจากการรวบรวมถ่านไฟฉายใช้แล้วจากผู้บริโภคผ่านจุดบริการที่เตรียมไว้ ถ่านไฟฉายเหล่านี้จะถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ โดยจะผ่านการคัดแยก และนำส่งให้กับโรงงานผลิตเหล็กเพื่อแปลงสภาพเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ และนำกลับมาใช้ต่อไป  

พานาโซนิค จับมือ ซีพี ออลล์ เปิด จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว (Battery Collection) เพื่อรีไซเคิล และสร้างประโยชน์ ลดขยะ  และทำให้ เศรษฐกิจหมุนเวียน

พานาโซนิค จับมือ ซีพี ออลล์ เปิด จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว (Battery Collection) เพื่อรีไซเคิล และสร้างประโยชน์ ลดขยะ  และทำให้ เศรษฐกิจหมุนเวียน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ซ้ำ และการรีไซเคิลถ่านไฟฉายใช้แล้ว  โครงการนี้มีแผนที่จะขยายจุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายใช้แล้วให้เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากจุดบริการภายในมหาวิทยาลัย  โดย ทั้ง 2 บริษัท มีการ วางแผนที่จะติดตั้งจุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายใช้แล้ว (Battery Collection) เพื่อรีไซเคิล ผ่าน เซเว่น อีเลฟเว่น ให้ครบ 50 แห่งภายในปี 2566 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค

 

นางสาวอภิญญา บัญญัติทัศไนย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และ เซเว่นเดลิเวอรี่ ให้ความเห็นว่า  ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย 7 GO Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง 

ประกอบด้วย 1.Green Store & Building,
 2.Green Packaging, 
3.Green Logistics และ 
4.Green Living  ซึ่งการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวจะเน้นสร้างความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า ชุมชน สังคม  
 

พานาโซนิค จับมือ ซีพี ออลล์ เปิด จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว (Battery Collection) เพื่อรีไซเคิล และสร้างประโยชน์ ลดขยะ  และทำให้ เศรษฐกิจหมุนเวียน

• จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมในแง่บวกต่อชุมชน

ทั้งนี้โครงการตั้ง “จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว (Battery Collection)  เริ่มนำร่องมาตั้งแต่ปี 2565 โดยมีจุดรับทิ้งถ่านไฟฉายบริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในบริเวณมหาวิทยาลัยชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 31 แห่ง อาทิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เป็นต้น
    
โดยไอเดียรักษ์โลก และ keep the World แบบนี้  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะช่วยกระตุ้นความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและสร้างแรงจูงใจในการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่ออนาคตในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป็นไปตามปณิธานองค์กร "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

พานาโซนิค จับมือ ซีพี ออลล์ เปิด จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว (Battery Collection) เพื่อรีไซเคิล และสร้างประโยชน์ ลดขยะ  และทำให้ เศรษฐกิจหมุนเวียน

related