svasdssvasds

ท็อป จิรายุส “บิทคับ” พร้อม ดึงบล็อกเชนช่วยซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ท็อป จิรายุส  “บิทคับ” พร้อม ดึงบล็อกเชนช่วยซื้อขายคาร์บอนเครดิต

“ท็อป จิรายุส” ชี้ ต่อไป กลไลการรางวัลและการลงโทษของทางรัฐ จะมีผลต่อการบังคับใช้ในทุกๆ อุตสาหกรรม ระบุ”บล็อกเขน” สร้างมาตรฐานซื้อขายคาร์บอนเครดิต ลิสต์ซื้อขายได้ทั่วโลก เปิดคนทุนน้อยเป็นเจ้าของหน่วยลงทุนเล็กลง

นาย จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด  กล่าวในเวทีสัมมนา Go Green 2023 : Business Goal to the Next Era   จัดโดยกรุงเทพธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ  Carbon Market: New Economy   ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อน มีผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม ใน 10 ปีข้างหน้า  โดยหลังจากปีนี้เป็นต้นไป จะเห็นการผลักดันการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริง  ไม่ได้เป็นแค่เพียงการทำโครงการเพื่อสังคม หรือซีเอชอาร์  หรือ โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ทั้งนี้การลดปริมาณคาร์บอนนั้น  ไม่ได้ลดจำนวนการผลิต   ซึ่งจำเป็นต้องมีเทคโนโลยี  กรีนเทคโนโลยี หรือ Climate Technology เทคโนโลยี    Break Through  เพื่อลดปัญหาเปลี่ยนกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ   ซึ่งจะกระทบทุกวงการ  ทุกอุตสาหกรรม   วงการแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อน  คือ รถยนต์ไฟฟ้า ปี 2568 ที่เกิด Break Through     เปลี่ยนวิธีการผลิตใหม่ทั้งหมด 

กรีนซีเมนต์ ที่ขณะนี้ราคาแพงกว่าซีเมนต์ดังเดิมเท่าตัว    เชื่ออนาคตหากมีการประหยัดต่อขนาด หรือ อีโคโนมี ออฟสเกล จะทำให้กรีนซีเมนต์ถูกกว่าปัจจุบัน   ขณะที่การบินทั่วโลกปัจจุบัน  30%  มาจากการบินธุรกิจ  ซึ่งต่อไปภาคธุรกิจจะถูกกดดันให้ซื้อน้ำมันเขียว 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จิรายุส ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ต่อจากนี้ กลไลการรางวัลและการลงโทษของทางรัฐ จะมีผลต่อการบังคับใช้ในทุกๆ อุตสาหกรรม 

จิรายุส  “บิทคับ” พร้อม ดึงบล็อกเชนช่วยซื้อขายคาร์บอนเครดิต

"หลังจากนี้ ในอีก 10 ปีข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้มาจากการฟอกเขียว ไม่ใช่ภาพลักษณ์ หรือ CSR ไม่ใช่แล้ว แต่มันจะเป็น Carrot and stick approach (ทั้งไม้นวมและไม้แข็ง)  Rewards and punishments  mechanism (กลไกการให้รางวัลและการลงโทษ) ที่จะถูกบังคับใช้ในทุกๆอุตสาหกรรม  แล้วนี่ คือโอกาสใหญ่มากที่จะ Set zero ประเทศไทย เพราะการผลิตของสิ่งใหม่ที่เป็น สินค้ากรีน จะยึดติดกับความรู้เดิมๆ ไม่ได้  จากนี้ โลกทั้งโลก จะขับเคลื่อนไปด้วยกัน"

นายจิรายุส  กล่าวต่อไปอีกว่า บล็อกเชน  จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการซื้อขายคาร์บอนเครดิต   สร้างมาตรฐานให้กับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต     โดยสามารถ Tokenize แปลงคาร์บอนเครดิตให้อยู่ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล  สามารถลิตส์ขายได้ทั่วโลก   สามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ได้โดยที่ราคาไม่ต่างกันเท่าตัว   มีมาตรฐาน   และโปร่งใส    

รวมถึงเปิดให้คนที่มีทุนน้อยสามารถเป็นเจ้าของในหน่วยลงทุนที่เล็กลงสิ่งที่บิทคับ สร้างแอปเป็นดิจิทัลมันนี่    ทุกกระบวนการธุรกิจ   ถ้าวันนี้มีการอนุญาตให้ลิสต์คาร์บอนเครดิต  หรือ ซื้อขายตราสารหนี้  สามารถดำเนินการได้ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
 

related