svasdssvasds

TPIPP ตอกย้ำความเป็นผู้นำพลังงานสีเขียว เดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด 100%

TPIPP ตอกย้ำความเป็นผู้นำพลังงานสีเขียว เดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด 100%

งานเวทีสัมมนา Go Green 2023 : Business Goal to the Next Era บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ตอกย้ำความเป็นผู้นำพลังงานสีเขียว เดินหน้าเต็มสูบเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด 100% ใช้เชื้อเพลิงขยะทั้งหมดภายในปี 2569

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เผยว่า ตอนนี้มีริษัท มีโรงไฟฟ้า 8 โรง มีกำลังผลิตรวม 440 เมกะวัตต์ โดย 50% หรือ 220 เมกะวัตต์ โดยบริษัท มีแผนเดินหน้าก้าวสู่การเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียว 100% โดยจะเริ่มทยอยเปลี่ยนโรงไฟฟ้าจำนวน 220 เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงขยะทั้งหมดภายในปี 2569   

TPIPP ตอกย้ำความเป็นผู้นำพลังงานสีเขียว เดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด 100%

นายภัคพลกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Carbon Credit ว่าประเทศอย่างยุโรป อเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มีภาษีคาร์บอนหมดแล้ว อยู่ที่ประเทศไทยแล้วว่าจะเลือกอยู่ฝั่งไหน จะอยู่ฝั่งที่พัฒนาแล้ว มีภาษีคาร์บอนแล้ว หรือจะเลือกอยู่ฝั่งที่ไม่มีต่อไป

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

TPIPP ตอกย้ำความเป็นผู้นำพลังงานสีเขียว เดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด 100%

อย่างไรก็ตาม แผนกำลังการผลิต ในปี 2567 บริษัทจะมีกำลังผลิตระดับ 500 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นไฟฟ้าสะอาด 250 เมกะวัตต์ และไฟฟ้าจากฟอสซิล 150 เมกะวัตต์ และในปี 2569 กำลังผลิตรวมจะเพิ่มเป็น 524 เมกะวัตต์ โดยเป็นไฟสะอาด 424 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ TPIPP จะมี Net Zero Carbon Emission และมี Carbon Credit ที่คาดว่าจะขายได้ประมาณ 12.45 ล้านตันต่อปี ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพของบริษัทในการเป็นผู้นำอันดับหนึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวที่ช่วยกำจัดขยะให้ประเทศ

TPIPP ตอกย้ำความเป็นผู้นำพลังงานสีเขียว เดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด 100%

"เราพยายามเข้าร่วมทุกโครงการที่เป็นไฟสะอาด ล่าสุด กฟผ. ออกประกาศซื้อไฟฟ้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเป็นการผลิตไฟฟ้าที่เหลือมาขายในราคาถูกเพื่อเอาไปชดเชยค่าไฟที่แพง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าราคาถูกลง ซึ่งเราเสนอขายไป 40 เมกะวัตต์ ที่ค่าไฟ 2.2 บาท บวกค่าเอฟที อีกทั้งยังมีการประมูลโรงไฟฟ้าขยะในจังหวัดสงขลา  7.92 เมกะวัตต์ และอีก  9.9 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครราชสีมา จะทำให้เรามีกำลังผลิตมากขึ้นอยู่ทั่วประเทศ" นายภัคพล กล่าว