svasdssvasds

เปิดระบบระบายน้ำ ‘พระราชวังต้องห้าม’ เก่าแก่ 600 ปี ผ่านกี่พายุฝน น้ำไม่ท่วม

เปิดระบบระบายน้ำ ‘พระราชวังต้องห้าม’ เก่าแก่ 600 ปี ผ่านกี่พายุฝน น้ำไม่ท่วม

พระราชวังต้องห้าม หรือพระราชวังกู้กง หนึ่งในมรดกโลกที่มีความสำคัญในการพัฒนาสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของจีน ไม่ว่าจะผ่านกี่พายุฝนพระราชวังแห่งนี้ก็ยังรอดปลอดภัยจากน้ำท่วม ซึ่งพระราชวังเก่าแก่อายุ 600 ปีมีระบบระบายน้ำซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ระบายน้ำตามธรรมชาติ

พระราชวังต้องห้าม (พระราชวังกู้กง) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปังกิ่ง ประเทศจีน มีพื้นที่ครอบคลุม 450 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคาร 980 หลัง พระราชวังต้องห้ามมีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด และห้องลับต่าง ๆ อีกมาก ทั้งยังมีสวน ลานกว้าง และทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกำแพงที่สูงถึง 11 เมตร ล้อมรอบ พระราชวังกู้กงแห่งนี้ใช้ระยะเวลาก่อสร้างถึง 14 ปี

Cr. xinhua thai

พระราชวังต้องห้ามมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ผ่านพายุฝนไม่ว่ากี่ฤดูพระราชวังแห่งนี้ยังสวยงามและตั้งตระหง่านโดยปราศจากปัญหาน้ำท่วม ยิ่งช่วงนี้นครหลวงกำลังเผชิญพายุฝนพัดถล่ม แต่พระราชวังกู้กงยังคงมีการระบายน้ำที่ดี ความลับอยู่ที่ระบบระบายน้ำอันเก่าแก่ของพระราชวังทีทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เรามีภาพระบบระบายน้ำอายุ 600 ปีมาฝาก

Cr. xinhua thai

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

Cr. xinhua thai

Cr. xinhua thai

ระบบระบายน้ำของพระราชวังต้องห้ามแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกในยุคราชวงศ์หมิง (ปี 1368-1644) มีคูน้ำยาว 15 กิโลเมตร ซึ่งเป็นคูน้ำแบบซ่อนตัวยาว 13 กิโลเมตร โดยคูน้ำทั้งหมดไหลสู่แม่น้ำสีทองชั้นใน (Inner Golden River) ที่เชื่อมกับคูน้ำรอบพระราชวังต้องห้าม รวมถึงแม่น้ำสีทองชั้นนอก และระบบน้ำจงไห่-หนานไห่

Cr. xinhua thai

Cr. xinhua thai

รากฐานของพระราชวังต้องห้าม มีลักษณะเดียวกับภูมิประเทศลาดเอียงของปักกิ่ง ซึ่งจะยกสูงที่ทิศเหนือและลดต่ำที่ทิศใต้ รวมถึงยกสูงตลอดแกนกลางและลดต่ำที่ปีกทั้งสองข้าง ทำให้เหมาะสมต่อการระบายน้ำตามธรรมชาติ

 

 

ที่มา : xinhua thai