svasdssvasds

'เครื่องกรองน้ำจากอากาศ' แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดบริโภคในเคนย่า

'เครื่องกรองน้ำจากอากาศ' แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดบริโภคในเคนย่า

ปัญหาการขนาดแคลนน้ำเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศเคนย่า และเพื่อบรรเทาปัญหานี้สตาร์ทอัพสัญชาติเคนย่าจึงได้คิดค้น 'เครื่องกรองน้ำจากอากาศ' ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเปลี่ยนความชื้นให้กลายเป็นน้ำสะอาด

ประชาชนในประเทศเคนย่าเกือบ 19 ล้านคนจากประชากรทั้งหมด 52 ล้านคน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อบริโภค แถมคุณภาพน้ำที่มียังมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียและไวรัสในปริมาณที่สูง Beth Koigi : CEO บริษัทผู้ผลิต Majik Water เครื่องกรองน้ำจากอากาศ ได้คิดค้นเครื่องนี้ขึ้นเพื่อต้องการที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม

\'เครื่องกรองน้ำจากอากาศ\' แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดบริโภคในเคนย่า

Majik Water เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ เป็นเครื่องกรองขนาดใหญ่ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเปลี่ยนความชื้นให้กลายเป็นน้ำสะอาด ซึ่งการทำงานของเครื่องนี้จะเปลี่ยนความชื้นในบรรยากาศให้กลายเป็นน้ำสะอาดที่สามารถบริโภคได้ผ่านตัวกรองไฟฟ้าสถิตที่ช่วยกำจัดสิ่งเจือปน อากาศที่ผ่านการกรองจะถูกนำทางผ่านคอยล์ควบแน่น จากนั้นน้ำที่ควบแน่นจะไหลลงถังพัก

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

\'เครื่องกรองน้ำจากอากาศ\' แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดบริโภคในเคนย่า

เครื่องกรองน้ำจากอากาศ ขนาดเล็กสามารถผลิตน้ำได้ 25 ลิตรต่อวัน หากเป็นเครื่องขนาดใหญ่ผลิตน้ำได้ถึง 1,000 ลิตรต่อวันเลยทีเดียว ซึ่ง Beth Koigi ได้เผยว่าเธอใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องผลิตน้ำ เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดในเคนย่า

\'เครื่องกรองน้ำจากอากาศ\' แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดบริโภคในเคนย่า

เจ้าเครื่อง Majik Water เป็นตัวช่วยที่ดีในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบริโภคในเคนย่า และประเทศอื่นๆ ที่ประสบปัญหาเดียวกัน ทำให้ผู้คนในประเทศที่ขาดแคลนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้การผลิตเครื่องกรองน้ำจากอากาศ Majik Water 30% มาจากวัสดุที่มีในประเทศเคนย่า รวมถึงแรงงานที่ใช้ในการผลิตยังใช้คนในท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างงานให้กับชาวเคนย่าอีกด้วย

 

ที่มาengineering.com