svasdssvasds

เอเปครักษ์โลก ศูนย์สื่อมวลชนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทียบปลูกต้นไม้ 831 ต้น

เอเปครักษ์โลก ศูนย์สื่อมวลชนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทียบปลูกต้นไม้ 831 ต้น

เอเปครักษ์โลก! จากข้อมูล APEC Thailand แลนด์ ระบุว่า วันแรกของการประชุมเอเปค ศูนย์สื่อมวลชนสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 7,482 กิโลกรัม ของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบกับการปลูกต้นไม้ถึง 831 ต้นเลยทีเดียว

เอเปครักษ์โลก ศูนย์สื่อมวลชนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทียบปลูกต้นไม้ 831 ต้น สถานที่ใช้ในการประชุม APEC ครั้งนี้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นอาคารที่อำนวยความสะดวกมีระบบประหยัดพลังงานเป็นพิเศษ สามารถวัดการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ และติดตามเพื่อรักษาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีส่วนสำคัญต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้ BAS ระบบบริหารจัดการตึก และอาคาร ซึ่งเป็นเครือข่ายที่รวบรวมข้อมูล และระบบควบคุมเข้าด้วยกัน และการวัด และติดตามการควบคุมอาคารอัจฉริยะซึ่งตอบโจทย์วัตถุประสงค์การจัดงานได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

พื้นที่การใช้งานของ Media Center ได้แก่ พื้นที่ทำงาน พื้นที่แถลงข่าว พิธีกรโฆษก และพื้นที่แพร่ภาพกระจายเสียงระหว่างประเทศ พื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยงานใหม่ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการของพันธมิตรด้านการสื่อสาร โดยมีเป้าหมายการลดใช้พลังงาน ดังนี้

1. การขนส่งคาร์บอนต่ำ

2. ลดการใช้กระดาษและพลาสติกให้น้อยลง

3. งดการใช้กล่องโฟม

4. ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ

5. ใช้ทางเลือกอื่นที่แตกต่าง

6. ไม่มีขยะอาหารเหลือทิ้ง
 

การประชุม APEC ในครั้งนี้ เน้นไปที่การส่งเสริมการค้าการลงทุน เชื่อมโยงนักเดินทาง ผลักดัน เศรษฐกิจ BCG อันประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของงานเอเปค ที่มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการเติบโตที่ครอบคลุม และยั่งยืนโดยการสํารวจแบบจําลองและแนวทางปฏิบัติทางเศรษฐกิจซึ่งจัดลําดับความสําคัญในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงอื่นๆ ของภูมิภาคควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และยืดหยุ่น ในขณะที่รับรองการมีส่วนร่วมทั้งสังคม และมอบผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันให้กับทุกคน

Cr. www.bangkokbiznews.com

related