svasdssvasds

เกาหลีใต้เผชิญปัญหาผลิตข้าวได้น้อยลงร้อยละ 3 จากสภาพอากาศเลวร้าย

เกาหลีใต้เผชิญปัญหาผลิตข้าวได้น้อยลงร้อยละ 3 จากสภาพอากาศเลวร้าย

สำนักงานสถิติเกาหลีใต้ เปิดเผยผลผลิตข้าวของประเทศในปีนี้ลดลงเพราะสภาพอากาศเลวร้าย ขาดแสงแดดและฝน โดยผลผลิตรวมอยู่ที่ 3,764,000 ตัน ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อน ร่วมด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

(20 พ.ย.) สำนักข่าว ซินหัว รายงานว่า ผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้ในปีนี้ลดลง หลังจากเติบโตร้อยละ 10.7 ในปีก่อน โดยผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้เคยลดลงติดต่อกัน 5 ปี ระหว่างปี 2016-2020

ขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักข่าว ซินหัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การลดลงในปีนี้มีสาเหตุจากการขาดแคลนวันที่มีแสงแดดและหยาดน้ำฟ้า รวมถึงผลกระทบเชิงลบจากพายุไต้ฝุ่นหินหนามหน่อ (Hinnamnor) 

ขนาดพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วเกาหลีใต้ในปีนี้ลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 727,054 เฮกตาร์ (ราว 4.54 ล้านไร่) ซึ่งทำให้ผลผลิตลดลงอีก โดยผลผลิตลดลงร้อยละ 2.3 ต่อพื้นที่ 10 เอเคอร์ (ราว 25.3 ไร่) อยู่ที่ 518 กิโลกรัมในปี 2022

ทั้งนี้ การบริโภคข้าวในเกาหลีใต้ลดลงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาตามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่มา

xinhuathai.com

related