svasdssvasds

นโยบายสิ่งแวดล้อม พรรคสร้างอนาคตไทย แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคู่พัฒนาอาชีพ

นโยบายสิ่งแวดล้อม พรรคสร้างอนาคตไทย แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคู่พัฒนาอาชีพ

มาดูนโยบายสิ่งแวดล้อม พรรคสร้างอนาคตไทย กันบ้าง ร่วมแก้ปัญหาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คู่ขนานไปกับการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่นอย่างบูรณาการ

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะถึงนี้มีนโยบายมากมายที่น่าสนใจ โดยเฉพาะนโยบายสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นโลก ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไข วันนี้ Keep The World จะพาไปส่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ พรรคสร้างอนาคตไทย กันบ้าง

หนึ่งในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่พรรคสร้างอนาคตไทย ให้ความสำคัญคือ การแก้ปัญหาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คู่ขนานการสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น 

นโยบายสิ่งแวดล้อม พรรคสร้างอนาคตไทย แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคู่พัฒนาอาชีพ

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

พรรคสร้างอนาคตไทยได้เผยถึงนโยบายสิ่งแวดล้อม ว่าเป็นการทำงานที่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ไปพร้อมกับแก้ไขปัญหาเรื่องความกินอยู่ของประชาชนโดยมีแนวทางการสร้างอาชีพท้องถิ่นอย่างบูรณาการ

นอกจากนี้นโยบายสิ่งแวดล้อมของพรรคสร้างอนาคตไทย ยังมุ่งแก้ปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาทำลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นำวัสดุเหลือใช้มาสร้างประโยชน์ต่อยอด เช่น ผลิตไฟฟ้า ซึ่งก่อนหน้านี้พรรคสร้างอนาคตไทย มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนโดยการปลูกไผ่ ปลูกกระถิน ปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อนำมาทำโรงไฟฟ้า ไปเลี้ยงวัว ไปเลี้ยงไก่ เอามูลวัวมูลไก่ มาทำไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังมีนโยบายสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชนว่า โรงไฟฟ้าทุกโรง ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเป็นเจ้าของร่วมกันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การไปขายไผ่ ขายหญ้าเนเปียร์ เพียงอย่างเดียว รายได้ที่ได้มาต้องมาดูแลประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ด้วย

 

ที่มา : พรรคสร้างอนาคตไทย  / ฐานเศรษฐกิจ