svasdssvasds

"พรรคเพื่อไทย" เตือน ไทยอาจประสบปัญหา "ภัยแล้ง" รุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปี

"พรรคเพื่อไทย" เตือน ไทยอาจประสบปัญหา "ภัยแล้ง" รุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปี

“ปลอดประสพ สุรัสวดี” เรียกร้องให้ “รัฐบาลรักษาการ” จัดทำแผนรับมือภัยแล้ง ที่คาดว่า วิกฤตครั้งนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปี

“ปลอดประสพ สุรัสวดี” ประธานด้านนโยบายปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ “พรรคเพื่อไทย” แถลงถึง "วิกฤตภัยแล้ง" ที่อาจรุนแรงสุดในรอบ 100 ปีว่า ประเทศไทยเผชิญสภาวะเอลนีโญ (El Niño)  ที่อาจเป็นสภาวะปัญหาที่รุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่ง และอาจสร้างความเสียหายให้ประเทศและเศรษฐกิจอย่างหนัก

โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบทั้งการเลี้ยงสัตว์และใช้น้ำเพื่อการเกษตร แต่ “รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ซึ่งเป็น “รัฐบาลรักษาการ” กลับไม่ทำอะไร จึงขอเรียกร้อง “พลเอกประยุทธ์” สั่งการให้คณะรัฐมนตรีศึกษาปัญหาดังกล่าว และรีบจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อบรรเทาผลกระทบความเสียหายพร้อมกับจัดทำงบประมาณเพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด

1. สัญญาณทางธรรมชาติได้ชี้แล้วว่า ประเทศไทยเกิดปัญหาภัยแล้ง เช่น แม่น้ำเจ้าพระยาลดลงต่ำจนเกิดเกาะทรายขึ้นตรงกลาง จะกระทบทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว สัตว์ป่า และต้นทุนน้ำเพื่อการเกษตรจากที่เคยมีมากถึง 60-70 เปอร์เซ็นต์จะลดลง เกษตรกรจะได้รับผลกระทบ ขาดรายได้ และสภาวะแห้งแล้งนี้จะยาวนานต่อไปอย่างน้อย 3 ปี

เพื่อไทย เตือน รัฐบาลรักษาการ ไทยอาจประสบภัยแล้ง ที่รุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. รัฐบาลรักษาการ ที่นำโดย “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ยังไม่สั่งการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการ เร่งดำเนินการดังนี้

- ศึกษาปัญหานี้โดยเร่งด่วนที่สุด

- ต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุทันทีเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

- ต้องวางแผนบรรเทาผลกระทบจากความเสียหาย

ปัญหานี้เกิดขึ้นยาวนานแน่นอน ดังนั้นจะต้องปรับแผนการอยู่ร่วมกับปัญหาให้ได้ในช่วง 3 ปีนี้ 

และต้องเตรียมงบประมาณสำหรับการดำเนินการทั้งหมด เร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ทราบ อย่างน้อยสุดก็สั่งการให้คณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานต่างๆ ไปศึกษาข้อมูลมาพูดคุยเพื่อลดผลประทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน

เพื่อไทย เตือน รัฐบาลรักษาการ ไทยอาจประสบภัยแล้ง ที่รุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปี

3. ในอดีต “รัฐบาลพรรคเพื่อไทย” นำโดย “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” เคยทำแผนแก้ไขปัญหาให้สามารถบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเอาไว้แล้ว แต่เมื่อรัฐบาลชุดนี้มาก็ไม่สานต่อ วันนี้จึงจำเป็นต้องช่วยกันเรียกร้องให้มีรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยเร็ว แล้วรีบดำเนินการหาหนทางแก้ไขปัญหา

related