svasdssvasds

เซ่นทะเลเดือด! น้ำทะเลอาจเพิ่มสูงขึ้น 3.5 ฟุต หากธารน้ำแข็งกรีนแลนด์ละลาย

เซ่นทะเลเดือด! น้ำทะเลอาจเพิ่มสูงขึ้น 3.5 ฟุต หากธารน้ำแข็งกรีนแลนด์ละลาย

งานวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ธารน้ำแข็งหลักในกรีนแลนด์มีแนวโน้มที่จะละลายสูง ทั้งยังบอกอีกว่า หากน้ำแข็งเหล่านั้นละลายไปหมด ระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้น 3.5 ฟุต

วารสาร Nature Communications ได้ตีพิมพ์งานวิจัยชิ้นหนึ่ง บอกว่า ธารน้ำแข็งทางตอนเหนือของกรีนแลนด์ได้สูญเสียปริมาตรรวมแล้ว 35% นับตั้งแต่ปี 1978

ซึ่งหากตีเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ธารน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ละลายไปแล้วกว่า 4 ล้านล้านตัน และตั้งแต่ทศวรรษ 2000s เป็นต้นมา มีธารน้ำแข็ง 3 แห่งหลักที่พังทลายอย่างสิ้นเชิง

แผนที่ธารน้ำแข็งของกรีนแลนด์ Cr. Wikipedia

บทบาทหน้าที่ของธารน้ำแข็งทำหน้าที่คล้ายกับจุกเหล้า คอยป้องกันธารน้ำแข็งไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล และทำให้น้ำทะเลไม่หนุนสูงขึ้น กล่าวคือ ณ ขณะนี้กรีนแลนด์เหลือธารน้ำแข็งเพียง 5 ธารเท่านั้น ซึ่งทอดยาวไปยังทะเลกรีนแลนด์ไปจนถึงมหาสมุทรอาร์กติก

โดยธารน้ำแข็งหลัก ๆ ของกรีนแลนด์ประกอบไปด้วย 3 ธารน้ำแข็งหลักได้แก่ ธารน้ำแข็ง Petermann, ธารน้ำแข็ง Ryder และ ธารน้ำแข็ง Nioghalvfjerdsbrae ซึ่งอย่างที่กล่าวไป หากธารน้ำแข็งเหล่านี้ละลายทั้งหมด น้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 3.5 ฟุต

ธารน้ำแข็ง Petermann ที่กรีนแลนด์ Cr. Flickr ธารน้ำแข็ง Nioghalvfjerdsbrae Cr. Wikipedia

“ธารน้ำแข็งเหล่าคือธารน้ำแข็งกลุ่มท้าย ๆ ที่กรีนแลนด์เหลืออยู่” Romain Millan หนึ่งในผู้ศึกษางานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์กับนิตยาสาร Nature Communications

งานวิจัยชิ้นนี้ยังเผยข้อมูลอีกว่า ปริมาณของธารน้ำแข็งที่กรีนแลนด์สูญเสียไปในระหว่างปี 2006 – 2018 ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นราว ๆ 17% ทั่วโลก

ฉะนั้น หากธารน้ำแข็งทั้งหมดของกรีนแลนด์ละลายหายไปหมด ระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน 

Romain Millan และผู้ร่วมวิจัย ได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจำนวนหลาย 1,000 ภาพ พร้อมด้วยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศและการวัดจากภาคสนาม ทั้งหมดนี้เพื่อทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของชั้นน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ งานวิจัยนี้พบว่า การที่กรีนแลนด์สูญเสียธารน้ำแข็งมีด้วยกันหลายปัจจัย โดยสาเหตุหลัก ๆ เกิดจากกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรที่เพิ่มมากขึ้น นับตั้งแต่ปี 2000s – 2020s ที่เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง

หลังจากที่งานวิจัยชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ออกมา ก็มีการเรียกร้องร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการติดตามการละลายของชั้นน้ำแข็งอย่างต่อเนื่อง

เพื่อประเมินว่าชั้นน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างไร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมโยงของชั้นน้ำแข็งที่ละลายจนทำให้น้ำทะเลหนุนสูงขึ้น 

เพราะหากมีการศึกษาที่เป็นจริงเป็นจัง เราอาจค้นพบวิธีการป้องกัน ไม่ให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งหมดนี้ก็เพื่อปองกันผลกระทบในแง่ลบที่เมืองติดทะเลจะได้รับ 

“รายงานนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอนาคตของชั้นน้ำแข็ง และรวมถึงชะตากรรมของชั้นน้ำแข็งขนาดใหญ่ในขั้วโลกใต้ด้วย” Romain Millan กล่าว

ที่มา: CNN

เนื้อหาที่น่าสนใจ

related