svasdssvasds

อิสราเอล มุ่งซัพพอร์ตใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

อิสราเอล มุ่งซัพพอร์ตใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

กระทรวงพลังงานของประเทศอิสราเอล จะมุ่งซัพพอร์ตโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น โดยรัฐวิสาหกิจกว่า 70 แห่งจะบูรณาการพลังงานหมุนเวียน

กระทรวงพลังงานอิสราเอล เปิดตัวแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งรัดการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้าน "พลังงานหมุนเวียน" ทั่วประเทศ

อิสราเอลจะมุ่งจัดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานหมุนเวียนในสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยทั้งหมดในประเทศ และขจัดอุปสรรคในการขยายโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

นอกจากนั้น รัฐวิสาหกิจราว 70 แห่งจะบูรณาการพลังงานหมุนเวียนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับสินทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม โดยพลังงานหมุนเวียนจะกลายเป็นปัจจัยในการวางแผนและจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานและโครงการก่อสร้างทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

related