svasdssvasds

กฟผ. เปิดขายซองโครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ 38.5 เมกะวัตต์ 16-31 พฤษภาคม 2566

กฟผ. เปิดขายซองโครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ 38.5 เมกะวัตต์ 16-31 พฤษภาคม 2566

กฟผ. เปิดขายเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ ขนาดกำลังผลิต 38.5 เมกะวัตต์ วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566 เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดขายเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ ระยะที่ 1 ขนาดกำลังผลิต 38.5 เมกะวัตต์ (MWac) ระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อหนุนการใช้พลังงานสะอาด เดินหน้าประเทศสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2065

กฟผ. เปิดขายซองโครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ 38.5 เมกะวัตต์ 16-31 พฤษภาคม 2566

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

กำหนดเปิดซองโครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2566 โครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ ระยะที่ 1 ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในการทำเหมือง กฟผ. แม่เมาะ เพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะในช่วงเวลากลางวัน 

สำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีขนาดพื้นที่โครงการประมาณ 490 ไร่ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าระดับแรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ (kV) ของเหมืองแม่เมาะ กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าใช้งานในปี 2567 

 

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

related