svasdssvasds

Solar Giraffe โซลาร์เซลล์สาธารณะ ช่วยให้ทุกคนในชุมชนเข้าถึงพลังงานสะอาด

Solar Giraffe โซลาร์เซลล์สาธารณะ ช่วยให้ทุกคนในชุมชนเข้าถึงพลังงานสะอาด

ปัจจุบันมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันมากขึ้น แต่สำหรับพื้นที่ที่ห่างไกลหรือสำหรับคนที่ไม่มีทุนทรัพย์มากพอที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ Solar Giraffe โซลาร์เซลล์สาธารณะที่จะช่วยให้คนในชุมชนสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ง่ายขึ้น

Solar Giraffe โซลาร์เซลล์สาธารณะตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของเมือง Magunze ประเทศโมซัมบิก ซึ่งโซลาร์เซลล์สาธารณะนี้มีลักษณะคล้ายยีราฟ มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าเพื่อให้คนในชุมชนชาร์จมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

Cr. designboom

โครงการ Solar Giraffe ก่อตั้งและเริ่มทำโดยสถาปนิก Ruben Morgado ซึ่งสร้างโซลาร์เซลล์สาธารณะให้เป็นแหล่งรวมตัวของคนในชุมชน ทำให้คนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างเท่าเทียม ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพในประเทศแถบทวีปแอฟริกา

Cr. designboom

คนในชุมชนสามารถมาชาร์จมือถือได้ที่โซลาร์เซลล์สาธารณะ Solar Giraffe นอกจากนี้ยังสามารถชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ด้วย เช่น  Power Bank, iPad, Bluetooth Speaker, Battery, ลำโพง หรือ วิทยุ ฯลฯ ในอนาคตคาดว่าอาจจะมีอุปกรณ์อื่นมาเพิ่ม เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์, ปั๊มน้ำ หรือตู้เก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

Solar Giraffe โซลาร์เซลล์สาธารณะ ช่วยให้ทุกคนในชุมชนเข้าถึงพลังงานสะอาด Solar Giraffe โซลาร์เซลล์สาธารณะนี้มีที่มาจากโครงสร้างรูปร่างคล้ายยีราฟ โดยด้านบนมีแผงโซลาร์เซลล์ ด้านล่างเป็นจุดชาร์จ ซึ่งโครงการโซลาร์เซลล์สาธารณะ Solar Giraffe เป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์มากสำหรับคนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน นอกจากนี้โครงการนี้ยังเป็นส่งเสริมด้านการสื่อสารอีกด้วย

ที่มา : designboom / carlos morgado foundation

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :