svasdssvasds

รู้จัก Smart Grid ของกฟผ. เปลี่ยนแม่ฮ่องสอนสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว

รู้จัก Smart Grid ของกฟผ. เปลี่ยนแม่ฮ่องสอนสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว

รู้จัก Smart Grid ในแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนพื้นที่ห่างไกลสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว เมื่อเมืองมีปัญหาไฟตก ไฟดับบ่อย การมีไฟฟ้าเสถียรจึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่กฟผ. ช่วยได้

แม่ฮ่องสอนถือเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย และขึ้นชื่อว่าอยู่เหนือสุด ก็จะมีปัญหาสุดในเรื่องของพลังงานไฟฟ้า

ปัญหานี้ไม่ได้เป็นเพราะระบบไฟฟ้าแรงสูงเข้าไม่ถึงเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะภัยธรรมชาติด้วย ด้วยความที่ภูมิประเทศของแม่ฮ่องสอนเป็นหุบเขา อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้

ดังนั้น เวลาเกิดพายุฝนตกรุนแรง ก็มักจะเกิดดินโคลนถล่มทำให้เสาไฟฟ้าล้มบ้าง ต้นไม้หักโค่นทับสายไฟขาดบ้าง ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง จนแม่ฮ่องสอนขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ไฟตกไฟดับมากที่สุดของประเทศเลย

ภูมิประเทศของแม่ฮ่องสอนรายล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ และเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 ที่ต้องสงวนรักษาเอาไว้ เพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ที่นี่มีข้อจำกัดคือ ไม่สามารถสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมายังที่นี่ได้

มีเพียงแค่ระบบส่งไฟฟ้าขนาดแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ส่งมาจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น เพราะที่นี่ไม่มีแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีเพียงโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่กระจายอยู่ในพื้นที่เท่านั้น

เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอ หรือไฟตกไฟดับบ่อยในแม่ฮ่องสอน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำเทคโนโลยี ที่เรียกว่าสมาร์ทกริดเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ภายใต้โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รู้จัก Smart Grid ของกฟผ. เปลี่ยนแม่ฮ่องสอนสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว โครงการนี้ผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนดูแลสังคมเมืองแม่ฮ่องสอนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวด้วยพลังงานสะอาด ผ่านยุทธศาสตร์ 4 Smart คือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  1. SMART Energy : เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ด้วยการสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โซลาร์ฟาร์มกำลังผลิตขนาด 3 เมกะวัตต์ ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage : Bess) ขนาด 4 เมกะวัตต์ และติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อเสริมกำลังผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ให้เพียงพอกับความต้องการ รู้จัก Smart Grid ของกฟผ. เปลี่ยนแม่ฮ่องสอนสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว
  2. Smart System : พัฒนาระบบควบคุมและจัดการพลังงานไฟฟ้าให้สามารถสั่งการโรงไฟฟ้าในพื้นที่ทั้งเขื่อนพลังน้ำขนาดเล็กและโซลาร์เซลล์ ให้ผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าสอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดปัญหาไฟตกไฟดับ
  3. Smart City : พัฒนาแม่ฮ่องสอนให้เป็นเมืองสีเขียว ให้ความสำคัญด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีการจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัย ให้บริการรถบัสไฟฟ้า รวมถึง รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และจักรยานไฟฟ้า , สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EleX by EGAT , ระบบไฟถนนชาญฉลาด (Solar ชนิด LED) และป้ายแสดงผล (Billboard) รู้จัก Smart Grid ของกฟผ. เปลี่ยนแม่ฮ่องสอนสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว
  4. Smart Learning : พัฒนาศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชน (ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมาร์ทกริด ผ่านสื่อที่ทันสมัย และส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น Sky Walk , ลานสไลเดอร์ , พิพิธภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

และที่สำคัญตึกนี้กำลังได้รับการประเมินจากคณะกรรมการสถาบันอาคารสีเขียวทุกขั้นตอน เพื่อมุ่งหน้าสู่อาคารสีเขียวระดับ Gold เพราะเป็นตึกที่มีการจัดการขยะ มีระบบกรองอากาศ ใช้พลังงานสะอาด วัสดุในอาคารสามารถลดการใช้พลังงานได้มากถึง 52% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีพื้นที่สีเขียวเปิดโล่งเชิงนิเวศน์ ที่เอื้อประโยชน์ผู้ใช้อาคาร เช่น ทางเดิน พื้นที่นั่งและสวน

รู้จัก Smart Grid ของกฟผ. เปลี่ยนแม่ฮ่องสอนสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ผลสำเร็จของโครงการนี้ ไม่เพียงทำให้ไฟฟ้าของเมืองแม่ฮ่องสอนมีความมั่นคงมากขึ้น แต่เมืองแม่ฮ่องสอนได้กลายเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวสีเขียว ที่มีทั้งรถบัส EV รับ-ส่ง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้งมีสถานีชาร์จรถ EV ช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตสะดวกขึ้นในเรื่องของการเดินทาง

มีศูนย์การเรียนรู้ให้กับภาคประชาชนและนักท่องเที่ยวให้หาความรู้เรื่องพลังงานสะอาด เรียกได้ว่าเป็นโมเดลพัฒนาต่อยอดในด้านการแก้ปัญหาไฟฟ้าให้กับเมืองอื่น ๆ ได้ด้วยและยังถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในแผนการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดของ กฟผ. เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related