svasdssvasds

GISTDA เผยพบพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า พื้นที่ป่ากว่า 12 ล้านไร่ ช่วง 17-23 เม.ย.

GISTDA เผยพบพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า พื้นที่ป่ากว่า 12 ล้านไร่ ช่วง 17-23 เม.ย.

GISTDA เผยภาพถ่ายดาวเทียมพบพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงมากในพื้นที่ป่ากว่า 12 ล้านไร่ในช่วงวันที่ 17 – 23 เมษายน 2566 โดยเฉพาะ 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน ลำปาง เพชรบูรณ์ และน่าน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA เผยข้อมูลการวิเคราะห์จากดาวเทียม พบพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงในพื้นที่ป่ากว่า 12 ล้านไร่ในช่วงวันที่ 17- 23 เมษายน 2566 โดยพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในตอนบนของประเทศ 

GISTDA เผยพบพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า พื้นที่ป่ากว่า 12 ล้านไร่ ช่วง 17-23 เม.ย.

พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงในช่วงวันที่ 17 – 23 เมษายน 2566 มีหลายจังหวัดโดยเฉพาอย่างยิ่ง 6 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน ลำปาง เพชรบูรณ์ และน่าน โดยเฉพาะพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากช่วงนี้หลายจังหวัดสิ้นสุดระยะเวลาการประกาศห้ามเผาป่าแล้ว

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าอีก 11 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังไฟป่าด้วยเช่นกัน ได้แก่ นครสวรรค์ เชียงราย พิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย อุทัยธานี แพร่ พะเยา ลำพูน พิจิตร และอุตรดิตถ์

การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าจะเป็นข้อมูลสำคัญให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เข้าไปตรวจสอบและวางแผนป้องกัน เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

 

ที่มา : GISTDA