svasdssvasds

จีนทำได้ ปี 2022 ระบบนิเวศ-สิ่งแวดล้อมจีนแนวโน้มดีขึ้น ทั้งน้ำ อากาศและดิน

จีนทำได้ ปี 2022 ระบบนิเวศ-สิ่งแวดล้อมจีนแนวโน้มดีขึ้น ทั้งน้ำ อากาศและดิน

ช่วงนี้สิ่งแวดล้อมจีนอยู่ในขาขึ้น ผลการสำรวจคุณภาพระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในจีนเผยว่า สภานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งน้ำ อากาศและดิน

ความพยายามในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ย่ำแย่ให้ดีขึ้น คือเป้าหมายที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเริ่มลงมือทำ เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับภัยพิบัติสภาพอากาศที่กำลังเลวร้าย

หลายประเทศเริ่มลงมือทำแล้ว จนได้นโยบายและผลสำเร็จไปบ้างแล้ว ซึ่งหนึ่งในนั้นมีประเทศจีนด้วย เพราะเมื่อวันจันทร์ที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน ได้เปิดเผยว่า จีนได้บรรลุเป้าหมายประจำปี 2022 หลายประการเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะเป้าหมายการทำให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น เพราะจากการสำรวจและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า คุณภาพน้ำทะเลในเขตอำนาจของจีน สภาพแวดล้อมของดิน สภาพแวดล้อมทางเสียงในเมืองและสภาพระบบนิเวศในปี 2022 ที่ผ่านมามีเสถียรภาพโดยรวมดีขึ้น

จีนทำได้ ปี 2022 ระบบนิเวศ-สิ่งแวดล้อมจีนแนวโน้มดีขึ้น ทั้งน้ำ อากาศและดิน ส่วนคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งในช่วงเดียวกันดีขึ้นในภาพรวม โดยพื้นที่ที่มีคุณภาพน้ำค่อนข้างดีอยู่ที่ร้อยละ 81.9 เพิ่มขึ้น 0.6 จุดเมื่อเทียบปีต่อปี

และแนวโน้มโดยรวมของสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของจีนหลายแห่งดีขึ้น เพราะมีการออกกฎที่เข้มงวดมากขึ้น

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า งานด้านการปกป้องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในจีนยังคงมีความยากลำบาก ทว่าควรมรการทุ่มเทความพยายามเพิ่มต่อไปเพื่อยกระดับการต่อสู้มลภาวะ และเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่มาข้อมูล

Xinhua Thai

related