svasdssvasds

สหรัฐฯขึ้นบัญชี "กุ้งล็อบสเตอร์" อาหารควรหลีกเลี่ยง เสี่ยงทำวาฬสูญพันธุ์

สหรัฐฯขึ้นบัญชี "กุ้งล็อบสเตอร์" อาหารควรหลีกเลี่ยง เสี่ยงทำวาฬสูญพันธุ์

สหรัฐฯขึ้นบัญชีแดง กุ้งล็อบสเตอร์ เป็นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง เพื่อไม่เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เสี่ยงทำให้วาฬสูญพันธุ์ เนื่องจากกับดักล็อบสเตอร์ทำให้วาฬตายทุกปี

“วาฬอาจสูญพันธุ์เพราะกุ้งล็อสเตอร์” หรือ “กุ้งล็อบสเตอร์ล้มวาฬ” เป็นวลีที่ไม่เกินจริง เพราะสหรัฐอเมริกามีการร้องเรียนถึงปัญหาประชากรวาฬลดลงอันเนื่องจากกับดักกุ้งล็อบสเตอร์ที่อุตสาหกรรมประมงล็อบสเตอร์นำไปหย่อนกับดักทิ้งไว้ใต้ทะเลมีจำนวนมากเกินไปจนรบกวนวาฬ

วาฬไรต์แอตแลนติกเหนือ (North Atlantic right whale) เป็นเหยื่อภัยคุกคามจากอุตสาหกรรมกุ้งล็อบสเตอร์ เนื่องจากกับดักกุ้งล็อบสเตอร์จะเป็นการทิ้งกรงลงไปในทะเลแบบแนวดิ่งพร้อมติดเชือกไว้เพื่อสามารถดึงกลับมาได้ และติดทุ่นลอยไว้ที่ปลายเชือกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของจุดทิ้งกับดัก

อุตสาหกรรมประมงกุ้งล็อบสเตอร์ Cr. Reuters แต่ที่ผ่านมา เชือกที่หย่อนเป็นแนวดิ่งในน่านน้ำเป็นอันตรายต่อวาฬ ก่อให้เกิดการพันรัดร่างของพวกมัน เชือกอาจเข้าไปฝังอยู่ในผิวหนังของพวกมัน ทำให้พวกมันหาอาหารยากขึ้น ว่ายน้ำลำบาก ส่งผลให้พวกมันผอมโซและอดอาหารจนตายในที่สุด ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีวาฬไรต์ไปติดกับดักเหล่านี้มากกว่า 80% แล้ว

กุ้งล็อบสเตอร์ Cr. Reuters

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันมีวาฬน้อยกว่า 340 ตัวที่ยังคงว่ายเวียนอยู่ในน่านน้ำระหว่างฟลอริดาและแคนาดา จำนวนในนี้ได้รวมประชากรวาฬตัวเมียที่ผสมพันธุ์แล้วอีก 80 ตัว มีการคาดการณ์ว่า ประชากรวาฬได้ลดลงไปแล้ว 28% ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา

ไม่เพียงแค่เครื่องมือประมงกุ้งล็อบสเตอร์เท่านั้น ที่เป็นภัยคุกคามต่อวาฬไรต์ กับดักกุ้งอื่น ๆ ปูหรือหอย และสัตว์เล็กอื่น ๆ ก็เป็นอุปสรรคต่อวาฬไรต์ด้วยเช่นกัน และอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้วาฬใกล้สูญพันธุ์คือการโจมตีจากเรือ หรือการถูกเรือชน

กับดักกุ้งล็อบสเตอร์ Cr. Reuters สำนักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) รายงานอัตราการตายที่ “สูงขึ้น” ของวาฬในน่านน้ำสหรัฐฯ และแคนาดา นับตั้งแต่ปี 2017 และในปีนั้นมีการตายของวาฬอย่างน้อย 34 ตัวในช่วงเวลานั้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการถูกกับดักล็อบสปตอร์พัวพันตามลำตัวและการถูกชนจากเรือพาณิชย์

กลุ่มสิ่งแวดล้อมมองว่า กฎระเบียบและการวิเคราะห์ของรัฐบาลไม่ได้ไปไกลพอที่จะปกป้องวาฬได้ แม้ว่าในปี 2021 กฎที่ออกโดย National Marine Fisheries Service (NMFS) ก็ยังดำเนินการไม่เร็วพอที่จะปกป้องวิกฤตการสูญพันธุ์

กลุ่มนักอนุรักษ์บางกลุ่ม เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯและแคนาดาดำเนินมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเพื่อปกป้องวาฬไรต์แอลตแลนติกเหนือ โดยบอกว่า การฟื้นตัวประชากรวาฬจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อจำนวนเฉลี่ยการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของวาฬจากกิจกรรมมนุษย์จะต้องลดลงภายในปีนี้หรือปีหน้า

นักวิจัยออกสำรวจประชากรวาฬ Cr. Reuters

Cr. Reuters แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาหาแนวทางเพื่อช่วยฟื้นฟูประชากรวาฬอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ เช่น การปิดพื้นที่จับสัตว์น้ำ หากมีวาฬแหวกว่ายอยู่ในบริเวณนั้น การเปลี่ยนรูปแบบอุปกรณ์ดักสัตว์น้ำให้ปลอดภัยมากขึ้น และที่สำคัญคือการขึ้นบัญชีแดงล็อบสเตอร์ ว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ทำให้วาฬเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์

ที่มาข้อมูล

REUTERS

The Guardian

related