svasdssvasds

ลักษณะคล้ายการปะทุของก้อนหินใต้ชั้นดิน เกิดจากไฟรั่วจากเสาไฟฟ้าแรงสูง

ลักษณะคล้ายการปะทุของก้อนหินใต้ชั้นดิน เกิดจากไฟรั่วจากเสาไฟฟ้าแรงสูง

จากข่าวการพบลักษณะคล้ายการปะทุของก้อนหินใต้ชั้นดินในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา ทำให้หลายคนคิดว่านี้อาจเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติสัญญาณเตือนแผ่นดินไหวหรือเปล่า ซึ่ง ดร.ไพบูลย์ นวลนิล นักแผ่นดินไหววิทยา ได้เผยว่าเกิดจากไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟฟ้าแรงสูง

มีข่าวพบลักษณะคล้ายการปะทุของก้อนหินใต้ชั้นดินในช่วงวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา จึงได้เตือนประชาห้ามเข้าใกล้พื้นที่ ซึ่งตอนนี้จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ดร.ไพบูลย์ นวลนิล นักแผ่นดินไหววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เผยว่าเกิดจากการรั่วไหลของไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าแรงสูง

ลักษณะคล้ายการปะทุของก้อนหินใต้ชั้นดิน เกิดจากไฟรั่วจากเสาไฟฟ้าแรงสูง

ลักษณะคล้ายการปะทุของก้อนหินใต้ชั้นดินในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา นายสง่า ยศจำรัส ชาวบ้านห้วยหินลับ หมู่ที่ 11 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ แจ้งว่าได้ยินเสียงตังคล้ายระเบิด 3 ครั้งและแสงไฟเกิดขึ้นบริเวณภูเขา (คุ้มทิพย์ธารทอง) หลังจากแสงไฟสงบในวันที่ 3 สิงหาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยหินลับ 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

ลักษณะคล้ายการปะทุของก้อนหินใต้ชั้นดิน เกิดจากไฟรั่วจากเสาไฟฟ้าแรงสูง

เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ พบว่า บริเวณที่เกิดเสียงและแสงไฟดังกล่าว มีร่องรอยการปะทุของกัอนหินสักษณะคล้ายลาวาของภูเขาไฟ จำนวน 3 รู บริเวณแนวเขตปาสงวนแห่งชาติ "ป่าฎขำผักหนาม" ท้องที่บ้านห้วยหินลับ หมู่ที่ ๑๑ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พิกัด UTM WGS 470798222 E 1820830 N เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุภัยทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือแจ้งเตือนประชาชนและห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าว จนกว่าจะได้รับการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน

ลักษณะคล้ายการปะทุของก้อนหินใต้ชั้นดิน เกิดจากไฟรั่วจากเสาไฟฟ้าแรงสูง

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าไม้ บริเวณภูเขาป่าภูซำผักหนาม ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ รวมทั้งเป็นแนวส่งกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ)

ทั้งนี้ฝ่ายปกครองโดย นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้กันเขตบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง พร้อมแจ้งสำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ ที่ 3 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ  และเจ้าหน้าที่เขื่อนจุฬาภรณ์ เข้าตรวจสอบพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างนักวิชาการทางธรณีวิทยา ตรวจสอบหาสาเหตุของการปะทุของชั้นหิน

ด้าน ดร.ไพบูลย์ นวลนิล นักแผ่นดินไหววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เผยว่า นักธรณีวิทยาเขต 2 เผยสาเหตุของลักษณะคล้ายการปะทุของก้อนหินใต้ชั้นดินว่าอาจเกิดจากไฟรั่วจากเสาไฟฟ้าแรงสูง