svasdssvasds

เตือนภัย! สารทจีนจุดธูปเทียนในบ้าน ปล่อยควันรมเสี่ยงมะเร็ง

เตือนภัย! สารทจีนจุดธูปเทียนในบ้าน ปล่อยควันรมเสี่ยงมะเร็ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชี้ จุดธูปเทียนในบ้าน เผากระดาษเงินกระดาษทอง ตัวการก่อมลพิษทางอากาศ หายใจเข้าไปมากๆ เสี่ยงมะเร็งหลายรูปแบบ และหลายโรคภัยจากสารพิษในควัน

วันพรุ่งนี้แล้ว (30 สิงหาคม 2566) ที่วันสารทจีนจะวนกลับมาอีกครา เป็นเวลาพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจะประกอบพิธีกรรมไหว้บรรพบุรุษ โดยมีการจุดธูปเทียน ไหว้หมูเห็ดเป็ดไก่ จุดประทัด เผากระดาษเงินกระดาษทอง เสมือนกับการทำบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

อย่างไรก็ตาม จากการที่บ้านคนจีนทั้งหลายมักนิยมจุดธูปเทียนไหว้บรรพบุรุษกันในบ้าน ความตั้งใจกราบไหว้ขอพรอาจกลายเป็นภัยร้ายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะเมื่อควันจากธูปเทียนอบอยู่ในบ้าน ไม่ถ่ายเทออกนอกบ้าน

สนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย เผยว่า ควันเทียนและควันธูปที่จุดไหว้เจ้านั้นประกอบไปด้วยฝุ่นควัน PM2.5 ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ และสารอันตรายหลายตัวเช่น สารเบนซีน บิวทาไดอีน ซึ่งเป็นพิษกับทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ที่สูดหายใจเข้าไป

เตือนภัย! สารทจีนจุดธูปเทียนในบ้าน ปล่อยควันรมเสี่ยงมะเร็ง

โดยสารเบนซีน เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง ไม่มีสีแต่ไวไฟและมีกลิ่นหอมหวาน ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมที่สำคัญและเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยา พลาสติก ยางสังเคราะห์และสีย้อม ซึ่งถ้าหากรับสารเบนซีนเข้าไปในร่างกายปริมาณมาก จะเกิดพิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง กระทบต่อการทำงานของเม็ดเลือดแดง

ส่วนสารบิวทาไดอีน เป็นสารประกอบอินทรีย์ มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังและเยื่อเมือกอย่างรุนแรง และมีฤทธิ์ระงับความรู้สึกที่ความเข้มข้นสูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้การสูดก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์เป็นปริมาณมาก ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะก๊าซคาร์บอนมอนออไซด์สามารถจับกับเม็ดเลือดแดงได้ไวกว่าออกซิเจน ดังนั้นหากอยู่ในพื้นที่ที่มีก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์หนาแน่นมาก ก็อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียน หน้ามืด ขาดอากาศหายใจ หมดสติ และอาจถึงแก่ความตายได้

ดังนั้น สนธิ กล่าวว่า การอยู่ในพื้นปิดทึบที่มีควันธูปควันเทียนอบ ดังเช่นการจุดธูปเทียนไหว้เจ้าในบ้านโดยไม่มีการเปิดระบายอากาศให้อากาศถ่ายเท จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพ เพราะนอกจากการสูดดมเอาควันที่มีสารพิษเหล่านี้เข้าไป จะทำให้เกิดอาการมึนงง ปวดหัว เป็นอาการผลกระทบสุขภาพเฉียบพลันแล้ว สารพิษเหล่านี้จะสะสมในร่างกาย จนอาจทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงอาทิ มะเร็งปอด มะเร็งเม็ดเลือดขาว ในระยะยาว

เตือนภัย! สารทจีนจุดธูปเทียนในบ้าน ปล่อยควันรมเสี่ยงมะเร็ง

ไม่เพียงเท่านั้น ควันจากการเผากระดาษเงินกระดาษทองก็เป็นพิษอย่างมากเช่นกัน โดย สนธิ กล่าวว่า กระดาษเงินกระดาษทองเหล่านี้มักเจือไปด้วยสารโลหะหนักจำนวนมาก รวมไปถึงปรอท ซึ่งเมื่อเผาจะเกิดไอพิษฟุ้งกระจายมาพร้อมกับเถ้าควัน โดยหากรับสารปรอทและโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายมากเกินไป ก็จะเกิดการสะสม จนทำให้เกิดโรคร้ายอาทิ โรคมินามาตะ ได้

ดังนั้น สนธิ จึงได้ให้คำแนะนำผู้ที่จะประกอบพิธีกรรมไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ วันสารทจีน ว่า หากจะต้องจุดธูปเทียนไหว้ในบ้าน ควรเปิดบ้านให้มีอากาศถ่ายเท หรือมิเช่นนั้น ควรใช้ธูปเทียนไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดควัน

นอกจากนี้ เมื่อเผากระดาษเงินกระดาษทอง ก็ควรยืนอยู่ด้านทิศเหนือลม ไม่เผากระดาษเงินกระดาษทองจำนวนมากเกินไป เพื่อลดผลกระทบมลพิษที่จะปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมจากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เพราะไม่เพียงแต่มลพิษเหล่านี้จะเป็นภัยต่อสุขภาพของผู้คนที่สูดดมเข้าไป ก๊าซพิษเหล่านี้ยังเร่งให้สภาพอากาศโลกยิ่งร้อนยิ่งขึ้นอีกด้วย

related