Spring News

เปิดจุดความร้อนจากดาวเทียม พบประเทศเพื่อนบ้านเผาเยอะ คนไทยรอรับฝุ่นควัน

11 เม.ย. 2565 เวลา 8:33 น. 367

เปิดจุดความร้อนจากดาวเทียม พบประเทศเพื่อนบ้านเผาเยอะ สปป.ลาวครองแชมป์ 8 วัน จุดความร้อนเยอะสุด คนไทยเตรียมรับมือฝุ่นควัน ส่วนในไทยพบพื้นที่เกษตรมีการเผากว่า 131 จุด ทั่วประเทศ

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 299 จุด ลดลงจากวานก่อนเล็กน้อย ซึ่งจุดความร้อนดังกล่าว เป็นจุดที่เกิดจากการเผาไหม้ในพื้นที่นั้น ๆ มีอุณหภูมิสูงจนเกิดเป็นจุดความร้อน

เปิดประเภทพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากที่สุด

  • พื้นที่เกษตร 131 จุด
  • พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 52 จุด
  • พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 43 จุด
  • พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 34 จุด
  • พื้นที่เขตสปก. 33 จุด
  • พื้นที่ริมทางหลวง 6 จุด

ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด ได้แก่

  • พระนครศรีอยุธยา 34 จุด
  • พิษณุโลก 17 จุด
  • อุตรดิตถ์ 13 จุด

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แผนที่แสดงจุดความร้อนจากดาวเทียม

จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนที่กระจายตัวอยู่ทางตอนบนของประเทศไทย แต่ยังพบมากในพื้นที่เกษตรบริเวณภาคกลางเป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 10 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 13,295 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,614 จุด และภาคกลาง 7,992 จุด ตามลำดับ

ส่วนค่าเฉลี่ยนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 เช้านี้เวลา 09.00 น. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบค่าฝุ่นพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ไปจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครองแชมป์ต่อเนื่อง 8 วันติด ซึ่งวานนี้พบ 5,251 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 1,797 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 473 จุด

ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในประเทศไทยเนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามาขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัย

ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ