svasdssvasds

วิจัยเผยสวนธารณะและต้นไม้ พื้นที่สีเขียวที่ช่วยชะลอความชราให้เซลล์

วิจัยเผยสวนธารณะและต้นไม้ พื้นที่สีเขียวที่ช่วยชะลอความชราให้เซลล์

งานวิจัยล่าสุดเผยความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งระหว่างสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของมนุษย์กับกระบวนการทางชีววิทยาที่ควบคุมความชรา แสดงให้เห็นว่าพื้นที่สีเขียวทำหน้าที่เป็นแหล่งต่อต้านวัย ช่วยชะลอความชราของเซลล์ได้เป็นอย่างดี

ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่สีเขียว เช่น สวนสาธารณะและต้นไม้ สามารถชะลออัตราการชราของเซลล์ได้อย่างมาก ซึ่งส่งผลกับสุขภาพของประชาชนและการวางผังเมือง

วิจัยเผยสวนธารณะและต้นไม้ พื้นที่สีเขียวที่ช่วยชะลอความชราให้เซลล์ Telomeres (เทโลเมียร์) เป็นโครงสร้างที่อยู่ปลายโครโมโซมของเซลล์แต่ละเซลล์ มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับความแก่ชราของเซลล์ พวกมันทำงานคล้ายกับปลายพลาสติกบนเชือกผูกรองเท้า ช่วยปกป้อง DNA จากการหลุดออก ความยาวของเทโลเมียร์เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความสามารถในการทำซ้ำของเซลล์ เมื่อเวลาผ่านไปเทโลเมียร์จะสั้นลง เซลล์จะถึงจุดที่ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไป ส่งผลให้เซลล์ตาย กระบวนการนี้เป็นลักษณะพื้นฐานของการแก่ชราตามธรรมชาติ

Aaron Hipp ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ธแคโรไลนา เน้นย้ำถึงผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มีต่ออัตราการเสื่อมสภาพของเทโลเมียร์ เขาเผยว่าจากการศึกษาพบว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงพื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้เขียวขจีจะมีเทโลเมียร์ที่ยาวกว่าคนที่อาศัยอยู่ในย่านที่มีต้นไม้น้อย 

วิจัยเผยสวนธารณะและต้นไม้ พื้นที่สีเขียวที่ช่วยชะลอความชราให้เซลล์

พื้นที่สีเขียวส่งผลต่อกระบวนการชะลอความชราด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีส่วนช่วยให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพดีขึ้น นอกจากนี้พื้นที่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้เขียวมักจะมีอุณหภูมิที่เย็นกว่า ต้านทานน้ำท่วมได้ดี และช่วยลดระดับมลพิษ

การวิจัยนี้บุคคลมากกว่า 7,800 คนที่เข้าร่วมการสำรวจระดับชาติโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค การศึกษาเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้กับข้อมูลสำมะโนประชากรเพื่อประเมินระดับความเขียวขจีของพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและความชราของเซลล์ที่ลดลง

ผลการวิจัยเน้นย้ำถึงประโยชน์ของสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่มีต่อกลไกทางชีววิทยาของการสูงวัย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการพื้นที่สีเขียวเข้ากับการวางผังเมืองและจัดการกับความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงประโยชน์ด้านสุขภาพของพื้นที่สีเขียวได้ และการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่สีเขียวกับชะลอการแก่ชราของเซลล์เปิดช่องทางใหม่สำหรับการวิจัยและการริเริ่มด้านสาธารณสุข โดยเสนอความหวังในการมีสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาวขึ้นผ่านการออกแบบด้านสิ่งแวดล้อม

 

ที่มา : Earth

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :