svasdssvasds

พาชม ! สะพานเชื่อมระบบนิเวศน์แห่งแรกของไทย ให้สัตว์ป่าเดินลอดใต้สะพานได้ !

พาชม ! สะพานเชื่อมระบบนิเวศน์แห่งแรกของไทย ให้สัตว์ป่าเดินลอดใต้สะพานได้ !

กรมทางหลวงชนบท เผยแบบจำลองสร้างสะพานเชื่อมระบบนิเวศน์แห่งแรกในประเทศไทย บนถนนสาย รย.4060 จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี คาดแล้วเสร็จกลางปี 2568 เพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า เพิ่มศักยภาพในการเดินทางให้ประชาชน

จะพาไปดูโครงการก่อสร้างสะพานบนถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4060 อำเภอเขาชะเมา, แก่งหางแมว จังหวัดระยอง, จันทบุรี “สะพานเชื่อมระบบนิเวศน์แห่งแรกในประเทศไทย ที่กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กำลังจะดำเนินก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า และเพิ่มศักยภาพในการเดินทางให้กับประชาชน พร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศ

พาชม ! สะพานเชื่อมระบบนิเวศน์แห่งแรกของไทย ให้สัตว์ป่าเดินลอดใต้สะพานได้ !

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างสะพาน จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม.ที่ 4+525 ถึง กม.ที่ 5+155 และบริเวณ กม.ที่ 9+517.25 ถึง กม.ที่ 9+937.25 บนถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4060 อำเภอเขาชะเมา, แก่งหางแมว จังหวัดระยอง, จันทบุรี เพื่อเชื่อมต่อระบบนิเวศน์ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง จากเดิมที่มีถนนคั่นกลางมาเป็นสะพาน เพื่อให้รถยนต์สามารถสัญจรผ่านได้ รวมทั้งได้มีการรื้อถนนเดิมบางส่วนเพื่อให้สัตว์ป่าสามารถเดินลอดใต้สะพานได้อย่างสะดวกปลอดภัย

พาชม ! สะพานเชื่อมระบบนิเวศน์แห่งแรกของไทย ให้สัตว์ป่าเดินลอดใต้สะพานได้ !

นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพรรณพืช ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน โดย ทช. ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว โดยลักษณะของการก่อสร้างสะพานทั้งสองแห่งนี้มีความกว้างเท่ากัน คือ 11 เมตร รองรับการจราจร 2 ช่องทาง (ไป - กลับ) โดยสะพานแห่งที่ 1 มีความยาวรวม 630 เมตร และสะพานแห่งที่ 2 มีความยาวรวม 420 เมตร นอกจากนี้ทั้งสองสะพานยังมีที่จอดรถบนสะพาน มีความยาวด้านละ 30 เมตร ทั้งสองด้านของสะพาน

พาชม ! สะพานเชื่อมระบบนิเวศน์แห่งแรกของไทย ให้สัตว์ป่าเดินลอดใต้สะพานได้ !

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้ที่สนใจสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ป่าที่เดินผ่านหรืออาศัยอยู่ในบริเวณสะพาน เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศได้อีกทางหนึ่ง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 587.516 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2568 ต่อไป

พาชม ! สะพานเชื่อมระบบนิเวศน์แห่งแรกของไทย ให้สัตว์ป่าเดินลอดใต้สะพานได้ !

related