svasdssvasds

“Bottle Free Seas” ตู้เติมน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย เพียงพกกระบอกมาก็ช่วยโลก !

“Bottle Free Seas” ตู้เติมน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย เพียงพกกระบอกมาก็ช่วยโลก !

พามาดูแคมเปญ “Bottle Free Seas” ตู้เติมน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย ภาคเอกชนผนึกกำลังภาเดินหน้าติดตั้งที่แรกของศูนย์การค้าที่ ลานหน้า centralwOrld เพียงพกกระบอกน้ำมาก็ช่วยโลก !

น้ำ คือชีวิต เพราะ…ชีวิตเราขาดน้ำไม่ได้ น้ำจึงมีความสำคัญอย่างมากบนโลกนี้ ดังนั้นเราต้องช่วยกันอนุรักษ์น้ำ อย่างเช่น กลุ่มเซ็นทรัล ที่นำโดยเซ็นทรัลพัฒนา ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร มูลนิธิ EJF, และ บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ ทำแคเปญรักษ์โลก “Bottle Free Seas” ตู้เติมน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย ผนึกกำลังภาคเอกชนเดินหน้าติดตั้งที่แรกของศูนย์การค้าที่ ลานหน้า centralwOrld

โดยล่าสุดเปิดตัวโครงการ “Bottle Free Seas” ตู้เติมน้ำดื่มฟรี ดื่มได้ปลอดภัย ลดใช้พลาสติก เป็นจุดแรกของศูนย์การค้าที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ โลเคชั่นใจกลางเมือง เชื่อมต่อการเดินทางสะดวกสบายสำหรับประชาชน ทั้งนี้ จากข้อมูลโดยกรุงเทพมหานครและองค์กรพันธมิตรพบว่า พื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการทิ้งขวดน้ำดื่มพลาสติกอย่างน้อย 70 ล้านขวดต่อเดือน ดังนั้น เพื่อดำเนินการลดขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น สำหรับ “Bottle Free Seas” เติมได้ปลอดภัย ลดพลาสติก ได้เป้าหมายติดตั้งตู้เติมน้ำสาธารณะสะอาดทั้งหมด 10 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร

ตู้เติมน้ำดื่มฟรี

 

“อุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า โครงการ Bottle Free Seas ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและพันธมิตรภาคเอกชน โดยมี ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ เป็นจุดเติมน้ำแห่งแรกของศูนย์การค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ

และให้พื้นที่ติดตั้งตู้น้ำดื่มนี้ เพื่อให้คนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวสามารถนำกระบอกน้ำส่วนตัวมากดน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยจากตู้กดน้ำได้ฟรี เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนใช้กระบอกน้ำแบบใช้ซ้ำ แทนการบริโภคน้ำดื่มในบรรจุภัณฑ์พลาสติก (Single Use Plastic) นำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ไม่รู้จบ โดยหวังว่าแค่เราช่วยกันลดคนละนิดก็สามารถช่วยโลกได้

อย่างไรก็ตามกลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ” (Central Tham) ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ โครงการด้านความยั่งยืนด้วยความร่วมมือของธุรกิจต่างๆ มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านขยะพลาสติกมาโดยตลอด และได้มีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้แคมเปญ JOURNEY TO ZERO เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และการบริหารจัดการขยะพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related