svasdssvasds

เหรียญรางวัลโอลิมปิก 2024 ที่ปารีส ทำจากชิ้นส่วนของหอไอเฟลและโลหะรีไซเคิล

เหรียญรางวัลโอลิมปิก 2024 ที่ปารีส ทำจากชิ้นส่วนของหอไอเฟลและโลหะรีไซเคิล

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2024 ที่กำลังจะถึงนี้จัดขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีความพิเศษอยู่ตรงที่เหรียญรางวัลนั้นมาจากชิ้นส่วนของหอไอเฟลและโลหะรีไซเคิล

โอลิมปิก 2024 ที่ปารีสที่กำลังจะถึงนี้ เหรียญรางวัลเหรียญทอง เงิน และทองแดง ซึ่งแต่ละเหรียมีความพิเศษตรงนี้วัสดุทำจากจากชิ้นส่วนของหอไอเฟลอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

เหรียญรางวัลโอลิมปิก 2024 ที่ปารีส ทำจากชิ้นส่วนของหอไอเฟลและโลหะรีไซเคิล

เหรียญรางวัลโอลิมปิก 2024 มาจากชิ้นส่วนหอไอเฟล

หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศส โอลิมปิก 2024 ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จึงได้มีการนำชิ้นส่วนของหอไอเฟลมาทำเหรียญรางวัล หอไอเฟลสูง 330 เมตร สร้างขึ้นจากชิ้นส่วนเหล็ก 18,038 ชิ้น สร้างขึ้นเพื่องานแสดงสินค้าโลกในปี 1889 ซึ่งเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของการปฏิวัติฝรั่งเศส ซึ่งเหรียญรางวัลในโอลิมปิก 2024 นี้ เหรียญรางวัลจะมีชิ้นส่วนเหล็กของหอไอเฟลฝังอยู่ตรงกลาง โดยแต่ละชิ้นมีน้ำหนัก 18 กรัม 

เครดิต : AP News

วัสดุรักษ์โลกชิ้นส่วนมาจากการเปลี่ยนซ่อมหอไอเฟล

เหรียญรางวัลในโอลิมปิก 2024 ในครั้งนี้มาจากชิ้นส่วนที่ตัดออกจากคานและชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ถูกเปลี่ยนและซ่อมแซมหอไอเฟลในระหว่างการปรับปรุงและเก็บไว้เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้รอบๆ ชิ้นเหล็กจะมีแผ่นทองคำ เงิน หรือทองสัมฤทธิ์ ซึ่งมีรอยย่นเพื่อสะท้อนแสง ทำให้เหรียญรางวัลเปล่งประกาย และโลหะที่ใช้เป็นของรีไซเคิลทั้งหมด ไม่ได้มีขุดขึ้นมาใหม่

เครดิต : AP News

เหรียญรางวัลเหรียญทองหนักจะมีน้ำหนัก 529 กรัม ไม่ใช่ทองคำบริสุทธิ์ ทำด้วยเงินและชุบด้วยทองคำหนัก 6 กรัม ส่วนเหรียญเงินหนัก 525 กรัม และเหรียญมองแดงมีน้ำหนัก 455 กรัม เป็นทองแดง ดีบุก และโลหะผสมสังกะสีสำหรับเหรียญรางวัลในโอลิมปิก 2024 ผลิตโดย Chaumet บริษัทจิเวลรีชื่อดังของปารีส เป็นผู้ออกแบบเหรียญรางวัล นอกจากนี้เหรียญรางวัลยังมีใบรับรองจากบริษัทผู้ปฏิบัติการดูแลหอไอเฟลว่าชิ้นส่วนเหล็กมาจากหอไอเฟลจริงๆ 

 

ที่มา : AP News / Olympics

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :