svasdssvasds

How to สำหรับผู้สูงวัย หกล้มตอนอยู่คนเดียวในบ้าน ก็ขอความช่วยเหลือได้

How to สำหรับผู้สูงวัย หกล้มตอนอยู่คนเดียวในบ้าน ก็ขอความช่วยเหลือได้

'บ้าน' เป็นทุกอย่างของชีวิต แม้ว่าผู้สูงวัยจะอยู่บ้านคนเดียว เดินเหินสะดวก อาจไม่มีอะไรน่ากังวล แต่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ลื่นหกล้ม แล้วในบ้านไม่มีตัวช่วยในการขอความช่วยเหลือ หรือไม่มีเทคตรวจจับและแจ้งเตือนไปที่ญาติ อาจกระเทือนคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยได้

ท่ามกลางสังคมไทยที่กำลังแปรเปลี่ยนเป็น สังคมผู้สูงอายุ กับโรคโควิด-19 ที่รายล้อม เร่งกดดันให้เราต้องเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้มีผู้สูงวัยอาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น แต่การอยู่คนเดียวนั้น ลูกหลานก็ไม่สามารถชะล่าใจได้ เพราะถ้าผู้ใหญ่ในบ้านหกล้มและต้องการขอความช่วยเหลือ จะทำอย่างไรได้บ้าง สปริงมีคำแนะนำมาฝาก

สถิติเกี่ยวกับการอยู่คนเดียวแล้วหกล้ม

  • ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวหรืออยู่กับผู้สูงอายุด้วยกันมีมากกว่า 30%  
  • สถานที่หกล้มส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบ้าน คิดเป็น 67% 
  • มีผู้บาดเจ็บจากการหกล้มแล้วเรียกรถฉุกเฉินเฉลี่ยวันละ 140 ครั้ง หรือมากกว่า 40,000 ครั้งต่อเดือน 

..........................................................................................

คอนเทนต์ที่แนะนำให้อ่านต่อ

..........................................................................................

ถ้าหกล้มตอนอยู่คนเดียวจะขอความช่วยเหลือยังไง?

  • หนึ่ง - กดปุ่มหรือสัญญาณเพื่อแจ้งให้ญาติ เพื่อนบ้าน หรือคนในชุมชนทราบ และขอความช่วยเหลือ
  • สอง - โทรแจ้งญาติ หรือโทรขอความช่วยเหลือโดยกด 1669
  • สาม - ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเป็นตัวช่วย เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการหกล้ม หากพบว่ามีการหกล้ม ระบบจะแจ้งเตือนไปยังลูกหลานหรือญาติได้ทันที

ตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนเมื่อผู้สูงอายุหกล้ม

  • อุปกรณ์ขอความช่วยเหลือจากชุมชน
  • ปุ่มกดฉุกเฉิน
  • อุปกรณ์ตรวจจับการหกล้ม
  • กล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนว่ามีการหกล้ม

ที่มา : กรมควบคุมโรค กองป้องกันการบาดเจ็บ

related