svasdssvasds

วันตรุษจีน 2566 ข้อห้าม และความเชื่อ การปฏิบัติตัวเพื่อเปิดรับโชคดี

วันตรุษจีน 2566 ข้อห้าม และความเชื่อ การปฏิบัติตัวเพื่อเปิดรับโชคดี

วันตรุษจีน 2566 ข้อห้าม และความเชื่อ การปฏิบัติตัวเพื่อเปิดรับโชคดี พร้อมความหมายที่แฝงไปด้วยความดีงาม ทำตามแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล

วันตรุษจีน 2566 ข้อห้าม และความเชื่อ การปฏิบัติตัวเพื่อเปิดรับโชคดี

วันตรุษจีน 2566 ตรงกับวันที่ 22 มกราคม 2566 ถือเป็นวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลก ซึ่งมีข้อแนะนำ การปฏิบัติตน และ "ข้อห้ามวันตรุษจีน" ที่ยึดถือกันมายาวนานเพราะเชื่อว่าทำตามแล้วชีวิตจะมีแต่สิ่งที่ดี

ข่าวที่น่าสนใจ

วันตรุษจีน 2566 ข้อห้าม และความเชื่อ การปฏิบัติตัวเพื่อเปิดรับโชคดี

ข้อห้ามวันตรุษจีน ห้ามทำอะไรบ้าง การปฏิบัติตัวที่เหมาะสม

  • ห้ามกวาดบ้าน เชื่อว่าจะเป็นการนำพาเอาโชคลาภออกไปจากครัวเรือน

  • ห้ามทำแก้วแตก เพราะเชื่อว่าจะทำให้โชคลาภสั่นคลอน หากเผลอทำล่ะก็ให้รีบนำกระดาษสีแดงห่อเศษแก้วไปทิ้งทะเล หรือแม่น้ำทันที

  • ห้ามใช้กรรไกร หรือมีด เพราะเชื่อว่าจะเป็นการตัดเส้นทางความสำเร็จ

  • ห้ามทวงหนี้ เชื่อว่าจะทำให้ผู้ทวงถูกยืมเงินตลอดไป และยังเป็นการชะล้างจิตใจไม่ให้กังวล มีความสุขในวันตรุษจีนได้อย่างเต็มที่

วันตรุษจีน 2566 ข้อห้าม และความเชื่อ การปฏิบัติตัวเพื่อเปิดรับโชคดี

ข้อห้ามวันตรุษจีน 22 ม.ค. 2566 ตามความเชื่อโบราณ

  • ห้ามร้องไห้ เชื่อว่าจะบั่นทอนสุขภาพกาย และใจ ไปตลอดปี
  • ห้ามปลุกผู้อื่นให้ตื่นนอน เชื่อว่าผู้ถูกปลุกจะถูกปลุกไปตลอดปี ชีวิตไร้ความสงบ
  • ห้ามใช้กำลังต่อสู้ รวมถึงโต้เถียง วิวาท เพราะจะทำให้บั่นทอนบรรยากาศแห่งความสุขในครอบครัว
  • ห้ามสระผม เพราะคำว่า "ผม" พ้องกับคำว่า "มั่งคั่ง" การสระผมตามความเชื่อจึงถือเป็นการชะล้างสิ่งดีๆออกไปเช่นกัน

 

 

related