อจน. ผนึกกำลัง คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่

17 ก.ค. 2561 เวลา 14:51 น.

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่คลองแม่ข่า โดยการให้ท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า

อจน. ผนึกกำลัง คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)ได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่คลองแม่ข่า โดยการให้ท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วม และได้ปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ตลอดแนวชุมชนคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา เพื่อคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน ติดตามจากรายงาน