มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนสภาการพยาบาลและมูลนิธิหมอเสมฯ ตอบโจทย์ปัญหาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

มูลนิธิโตโยต้าฯ แถลงนโยบายพร้อมมอบทุน 3.5 ล้านบาท รับสภาวะสังคมสูงวัย และลดปัญหาเด็กและเยาวชน ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน

มูลนิธิโตโยต้าฯ ตระหนักถึงแนวโน้มปัญหาในอนาคต ทำให้กำหนดแผนนโยบายใหม่เพื่อสอดคล้องและเป็นการตั้งรับกับปัญหาสังคมให้มากยิ่งขึ้น ทั้งปัญหาสังคมสูงวัยและปัญหาเยาวชน

ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ กล่าวว่า ทุนดำเนินกิจกรรมที่มอบให้ นอกจากจะเป็นการตอบโจทย์ปัญหาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตแล้ว ยังเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในอนาคต  โดยมี 2 องค์กรสำคัญ คือ สภาการพยาบาล และมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เชื่อว่าการมอบทุนสนับสนุนโครงการนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการลดปัญหาต่างๆ ได้

ทุนสนับสนุนโครงการ มูลนิธิโตโยต้าได้มอบมูลค่า 3,500,000 บาท แบ่งเป็น

  • ทุนการศึกษาพยาบาลสำหรับสาขาผู้สูงวัย 50 ทุน มูลค่า 2,000,000 บาท
  • โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์พยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน 1 ชุมชน มูลค่า 1,000,000 บาท
  • โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 4 จังหวัด มูลค่า 500,000 บาท