Breaking การเมือง

สิ้น”สหายสมพร”นักวิชาการประวัติศาสตร์

ผศ.ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.33 น. ขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขณะอายุได้ 61 ปี

โดยจะมีพิธีรดน้ำศพวันนี้ (27 กันยายน พ.ศ. 2560) เวลา 14.00 น. ตึกพยาธิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งศพสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2560 – 1 ต.ค. 2560 ที่วัดหัวลำโพง ศาลา 2

ผศ.ดร.สุธาชัย มีชื่อเรียกในหมู่คนเดือนตุลา และฝ่ายซ้ายว่า “สหายสมพร” หรือรู้จักในหมู่เพื่อนฝูงกลุ่มหนึ่งว่า “ยิ้ม” หรือ “เจตน์” ก่อนเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา ได้เข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ นี้เองที่กลายเป็นรอยแผลที่บาดลึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ต่อมาเขาออกมาจากป่ามาศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์ จาก มศว.ประสานมิตร พ.ศ.2524 หลังจบปริญญาตรีเข้าทำงานเป็นฝ่ายข่าวต่างประเทศของหนังสือพิมพ์มาตุภูมิราย วัน ร่วมกับ สำราญ รอดเพชร ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ สุนันท์ ศรีจันทรา ปาริชาติ ประคองจิตต์ วุฒิพงษ์ หลักคำ สุรวิชช์ วีรวรรณ ฯลฯ ซึ่งที่เอ่ยมาทั้งหมดนี้ปัจจุบันสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย

หลังจากนั้น ผศ.ดร.สุธาชัย จบปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต เอกประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2532 วิทยานิพนธ์ กระบวนการทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ครั้งที่ 2 (2490-2500) และจบปริญญาเอก ด้วยทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอก Portuguese History จาก UNIVERSITY OF BRISTOL พ.ศ.2541 โดยทำวิทยานิพนธ์เรื่อง The Portuguese Lancados in Asia

ผลงานวิจัย/วิชาการ เช่น 60 ปี ประชาธิปไตยไทย ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชน, เหตุการณ์ 6 ตุลาเกิดขึ้นได้อย่างไร, “”ประวัติศาสตร์จิตรกรรมและปฏิมากรรมไทย” ในโครงการสัตตศิลปะ ด้วยทุนสนับสนุนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย

ขอบคุณภาพจาก : FB  สุธา ยิ้ม