Breaking การเมือง

“ชัชชาติ” จ่อยื่นหนังสือปฏิเสธไม่รับตำแหน่ง กก.ยุทธศาสตร์ชาติฯ พรุ่งนี้(2 ต.ค.)

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โพสต์เฟซบุ๊ก ปฏิเสธรับตำแหน่ง กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน อ้างมีงานอื่นต้องทำ และไม่ถนัดงานนี้

เนื้อหาในเฟสบุ๊ก ชื่อ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ระบุ ว่า ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ตนเป็นกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเมื่อวันที่ 28 กันยายนนั้น ยืนยัน ที่ผ่านมาไม่ได้มีการพูดคุยกันมาก่อน และได้ทราบเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 กันยายน อย่างไรก็ตามเชื่อว่าอาจจะเป็นเจตนาดีของรัฐบาล แต่เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิด ไม่สามารถเตรียมตัวได้ทัน เพราะการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีระยะเวลายาวไม่น้อยกว่า 20 ปี และ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติยังมีหน้าที่ตามมาตรา 10 ในการจัดทำแผนแม่บทให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด และ มาตรา 26 ในการพิจารณาว่าการดำเนินการของหน่วยงานใดไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งมีหน้าที่ในการติดตามแก้ไขปรับปรุงด้วย ซึ่งเป็นภาระงานสำคัญที่ต้องใช้เวลาและความทุ่มเทอย่างมาก ซึ่งตัวเอง ไม่ได้มีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของยุทธศาสตร์ชาติอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ ยังติดภาระงานประจำที่เป็นพนักงานเต็มเวลาของบริษัทมหาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระด้านครอบครัว จึงไม่สามารถที่จะทำหน้าที่กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเต็มกำลัง จึงขอไม่รับตำแหน่ง โดยจะไปยื่นหนังสือในวันที่ 2 ตุลาคม นี้

นอกจากนั้น นายชัชชาติ ยังอ้างคำกล่าวของ Michael Porter กูรูด้านกลยุทธ์พูดไว้ว่า “The essence of strategy is choosing what not to do.” “แก่นแท้ของกลยุทธ์ คือ การเลือกว่าอะไรไม่ควรทำ” สิ่งที่เรารู้ว่าจะทำได้ไม่ดี ก็ควรเลือกที่จะไม่ทำ เพื่อไม่ให้เสียเวลาทั้งของคนอื่นและตัวเรา

ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ก็ประกาศไม่รับตำแหน่งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เช่นกัน โดยได้รับแจ้งว่าที่มีรายชื่อในประกาศราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากพิมพ์รายชื่อผิด และจะมีการแก้ไขภายหลังได้ หลังจากนี้จะมีการแก้ไขประกาศราชกิจจานุเบกษาภายหลัง ซึ่งกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน ส่วนเหตุผลที่ไม่ขอรับตำแหน่งเนื่องจากภาระกิจงานประจำทำอยู่มีมาก อาจไม่มีเวลาทำงานให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติฯได้เต็มที่

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

สำหรับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด