แนะผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคประจำตัว ไม่ไหวอย่าฝืน ยกมือแจ้งอาสาพยาบาลตามจุดได้ทันที

25 ต.ค. 2560 เวลา 5:20 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) แนะนำประชาชนที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม ว่า ระหว่างการเดินทาง และการร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประชาชนควรจัดเตรียมของจำเป็นต้องใช้ และควรเตรียมตัวไปให้พร้อมที่สำคัญที่สุด คือ ยารักษาโรคยาโรคประจำตัว ยาดม ยาหม่อง ยาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว ซึ่งต้องรับประทานเป็นประจำ จึงต้องเตรียมยาในปริมาณเท่ากับวันที่เดินทาง หรือสำรองเพิ่ม และควรติดชื่อยา อาจใช้วิธีจดหรือถ่ายรูปซองยาไว้ที่โทรศัพท์มือถือกรณีที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ควรเขียนชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ติดต่อได้ ระบุโรคที่เป็น โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำ ประวัติการแพ้ยา ควรพกในกระเป๋าสตางค์หรือที่ค้นง่าย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษาหากเกิดภาวะฉุกเฉิน เพราะหากยาหล่นหาย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือแจ้งแพทย์ที่ประจำอยู่ตามจุดต่างๆ ได้

แนะผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคประจำตัว ไม่ไหวอย่าฝืน ยกมือแจ้งอาสาพยาบาลตามจุดได้ทันที

ส่วนยารายการอื่นๆ จะเป็นยาพื้นฐานสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน อาทิ พาราเซตามอลลดไข้ ทั้งชนิดเม็ดและน้ำเชื่อม ยาแก้แพ้ ซึ่งสามารถลดน้ำมูก และใช้แก้คัน ยากันยุงยาลดกรดชนิดน้ำซึ่งออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าชนิดเม็ด ผงเกลือแร่ ผงถ่านกรณีท้องเสีย ยาแก้เมารถ ยาแก้ปวดเมื่อย หากมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ ให้เข้าพบแพทย์ที่สถานพยาบาลในพื้นที่นั้นๆ ทันที

แนะผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคประจำตัว ไม่ไหวอย่าฝืน ยกมือแจ้งอาสาพยาบาลตามจุดได้ทันที

ทั้งนี้ หากประชาชนมีอาการเวียนศีรษะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่อาสาพยาบาลตามจุดต่างๆ สำหรับผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นโรคประจำตัวอยู่ ให้ทานยาและอาหารตามเวลาและก่อนเดินทางควรรับประทานอาหารให้เรียบร้อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด