svasdssvasds

'ประวิตร' ขอบคุณข้าราชการทุกภาคส่วนที่ร่วมอำนวยการงานพระราชพิธีฯ

'ประวิตร' ขอบคุณข้าราชการทุกภาคส่วนที่ร่วมอำนวยการงานพระราชพิธีฯ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 30 ต.ค. 60 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประชุมกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาว่าการกลาโหม  เพื่อรับทราบสรุป การอำนวยการงานที่สำคัญด้านต่างๆ ทั้งในพื้นที่ กทม.และ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1-30 ต.ค.60 ที่ผ่านมา ทั้งด้านการถวายความปลอดภัย การดูแลความปลอดภัยสถานที่และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การอำนวยความสะดวกการจราจร การบริการด้านอื่นๆ เช่น การขนส่ง การแพทย์ ด้านอาหาร เครื่องดื่มและสุขา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ซึ่งในภาพรวมการควบคุม อำนวยการและการกำกับดูแล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

'ประวิตร' ขอบคุณข้าราชการทุกภาคส่วนที่ร่วมอำนวยการงานพระราชพิธีฯ

โดยสรุปในภาพรวม มีประชาชน เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีในพื้นที่ชั้นใน รอบบริเวณพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อ 25 - 26 ต.ค. 60 รวมประมาณ 230,000 คน และประชาชนร่วมรับเสด็จฯ ในพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ เมื่อ 27 ต.ค.60 ประมาณ 24,000 คน. สำหรับพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศจำลองและจุดวางดอกไม้จันทน์  มีประชาชนมาร่วมวางดอกไม้จันทน์ใน กทม.จำนวนประมาณ 3,300,000 คน และต่างจังหวัด จำนวนประมาณ  16,170,000 คน

'ประวิตร' ขอบคุณข้าราชการทุกภาคส่วนที่ร่วมอำนวยการงานพระราชพิธีฯ

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ คณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ทุกคนจากทุกส่วนราชการทั่วประเทศ ที่ได้ทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ต่อเนื่อง 24 ชม.ตลอดเดือน ต.ค.60 ที่ผ่านมา โดยเป็นการทำงานด้วยหัวใจของความจงรักภักดีร่วมกัน เพื่อให้งานพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งนี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด  พร้อมกับขอให้นำปัญหาและการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปเป็นบทเรียนการทำงานร่วมกัน เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของหน่วยงานต่อไป

'ประวิตร' ขอบคุณข้าราชการทุกภาคส่วนที่ร่วมอำนวยการงานพระราชพิธีฯ

พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศ ที่มีนำ้ใจและพยายามเข้าใจ ให้ความร่วมมือกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ร่วมกันเตรียมงานและอำนวยการงานพระราชพิธีนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้จะมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ด้วยความมีหัวใจเดียวกัน ก็ได้ร่วมกันคลี่คลายแก้ไขด้วยความเข้าใจร่วมกันด้วยดี  ขณะที่การทำงานของ กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาว่าการกลาโหม ถือว่าสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล และจะส่งมอบพื้นที่ให้กับกองทัพภาคที่ 1 โดย กร.รส. ทภ.1 ตั้งแต่ 30 ต.ค.60 เป็นต้นไป เพื่อเตรียมพื้นที่ สำหรับดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชน ที่จะเปิดให้เข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ ต้ังแต่ 2 - 30 พ.ย. 60 เป็นต้นไป

'ประวิตร' ขอบคุณข้าราชการทุกภาคส่วนที่ร่วมอำนวยการงานพระราชพิธีฯ

 

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด