การเมือง

เช็คทรัพย์สิน”พล.อ.ประวิตร” ไม่พบแหวน-นาฬิกาหรู

วันที่ 6 ธ.ค.60 ทีมข่าวสปริง นิวส์ ลงพื้นที่ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ที่สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เพื่อตรวจสอบรายการบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ พล.อ.ประวิตร ยื่นไว้กับป.ป.ช. โดยละเอียดอีกครั้งเพราะตามระเบียบป.ป.ช. ได้กำหนดให้รัฐมนตรีแจ้งทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป เช่น ทองคำ อัญมณี งาช้าง โบราณวัตถุ นาฬิกา รถยนต์โบราณ อาวุธปืน ฯลฯ ไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน พร้อมภาพถ่ายสี ข้อมูลแสดงรายละเอียดและมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินแต่ละรายการต่อป.ป.ช.ด้วย และหากใบรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินไม่พอกรอก สามารถกรอกเพิ่มเติมเป็นใบแทรกได้

แต่จากการตรวจสอบพบว่าเอกสารแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพล.อ.ประวิตร ที่ยื่นต่อป.ป.ช. เมื่อวันที่ 4 ก.ย.57 พบว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 87 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน แยกเป็น

1.เงินในบัญชี 53 ล้านบาท

2.เงินลงทุน 7 ล้านบาท

3.ที่ดิน 17 ล้านบาท

4.โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10 ล้านบาท

และ 5.รถ volkswagen สีเหลือง ปี 2516 ครอบครองปี 2543

โดยไม่ปรากฏทรัพย์สินอื่น ที่มีราคาตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป ซึ่งรวมถึงแหวนเพชรและนาฬิกายี่ห้อดังที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน