ข่าว ข่าวภาคใต้

น้ำท่วมเมืองคอน ไม่ส่งผลกระทบ วัดพระมหาธาตุฯ

 

 

 

แม้ว่าวันนี้ (9ธ.ค.60) น้ำในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะ แห้งหมดแล้ว แต่ ก็ยังมีภาพความเสียหายให้เห็น ตลอดเส้นทาง บ้านบางหลัง ยัง ไม่เก็บกระสอบทรายออกจากหน้าบ้าน เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของเทศบาลและ กรมชลประทานยังคงติดตั้งตามจุดสำคัญ

ชาวบ้านในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังคง เร่งทำความสะอาดบ้านเรือน หลังจากที่ สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่ง เหตุการณ์น้ำท่วม ที่ผ่านมาไม่ส่งผลกระทบ ต่อโครงสร้างวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่อย่างใด ติดตามบรรยากาศเมืองนครศรีธรรมราช กับ คุณจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง รายงานจาก เมืองนครศรีธรรมราช