ข่าว ทั่วไทย

ปรับปรุงโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรก สร้างศูนย์เรียนรู้มีชีวิต

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับโฉมโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้มีชีวิต พร้อมเปิดให้บริการหลังปีใหม่นี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ติดตามบรรยากาศภายในศูนย์การเรียนรู้มีชีวิตแห่งนี้ได้จากรายงาน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน