Breaking News ข่าว

หอคอยฟอกอากาศ ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่เมืองซีอาน ประเทศจีน

 

เมืองซีอาน มลฑลส่านซี ของจีน สร้างหอคอยฟอกอากาศขนาดใหญ่ที่สุดของโลก เพื่อทดลองบำบัดมลพิษทางอากาศที่เกิดบ่อยขึ้น ถี่ขึ้น จนส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชน
หอคอยฟอกอากาศแห่งนี้มีขนาดความสูงกว่า 100 เมตร ถูกสร้างขึ้นโดยสถาบันด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของจีน โดยไม่มีการเปิดเผยงบประมาณก่อสร้าง หอคอยแห่งนี้อยู่ระหว่างการทดลองใช้บำบัดอากาศที่เป็นพิษ กินพื้นที่รอบๆหอคอยราว 10 ตารางกิโลเมตร ผ่านการทดลองใช้งานมาแล้วราว 3 เดือน
ผลการทดลองล่าสุด หอคอยฟอกอากาศสามารถผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้วันละกว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ซึ่งชาวจีนจำนวนมากมักเผาถ่านสร้างความอบอุ่นตามอาคารบ้านเรือน ซึ่งควันจากการเผาถ่านนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของวิกฤตมลพิษที่เกิดขึ้นในจีน

 

ระบบการทำงานของหอคอยฟอกอากาศแห่งนี้ จะใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยดูดซับอากาศมลพิษผ่านเครื่องกรองอากาศ และปล่อยอากาศสะอาดออกสู่สภาพแวดล้อม ด้านหัวหน้าคณะวิจัยของสถาบันด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของจีนระบุว่า หากผลการทดลองประสบความสำเร็จด้วยดี ในอนาคตอาจจะสร้างหอคอยฟอกอากาศขนาดใหญ่กว่านี้ ที่มีความสูงถึง 500 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 200 เมตร และจะสามารถผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้สำหรับพื้นที่กว้างถึง 30 ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียว.