ข่าว

“โออิชิ” จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ ปี 2561

วันนี้( 6 ก.พ.) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 โดยมี ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พร้อม ฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ, นงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

บุคคลในภาพ (ซ้ายไปขวา)

1. ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ

2.คุณอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ

3. คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ

4. คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ

5. คุณประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

6. คุณวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ

7. คุณพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ

8. คุณชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

9. คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ